Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDI431 Teknik Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 4 7 4
Dersin Amacı
Genel ve temel bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarıında ingilizce dilinde yazılmış teknik katalog, broşür, el kitabı, kitap ve araştırma makalelerini anlayabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. HALİL DEMİRER
Öğrenme Çıktıları
1 Temel bilimler alanında kendini temel seviyede ifade eder
2 Temel bilimler alanında temel terimleri bilir
3 Teknik ifadelerin gramer yapısını çözümler
4 Kendi mesleği yönünden yabancı dilin önemini takdir eder
5 Bir yabancı dil öğrenmenin önemini kavrar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Research, Discovery, Innovation, Ecology and environment, Pollution, Sustainable development, Medicine, health, Genetics, biyotechnology, Physics, matter, states and properties, Forces, mass ve energy, Solid-state physics, Particles, nuclear fission and fusion, Space and universe, Satellites, manned flight, shuttles and space stations,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Araştırma
2 Keşif
3 Yenilik
4 Ekoloji ve çevre
5 Kirlenme
6 Sürdürülebilir gelişme
7 Tıp, sağlık
8 Ara sınav
9 Genetik, biyoteknoloji
10 Fizik, madde, haller ve özellikler
11 Kuvvetler, kütle ve enerji
12 Katı hal fiziği
13 Tanecikler, nükleer fizyon ve füzyon
14 Uzay ve evren
15 Uydular, insanlı uçuşlar, mekikler ve uzay istasyonları
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Key words in science and technology
2) Malzeme mühendisliği alanından bazı kitaplar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatım metodu
Soru ve cevap
Problem çözme
Vaka incelemesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam 19 73 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11211212121102230
ÖÇ 22112221212211130
ÖÇ 31211121211011210
ÖÇ 43221122122222130
ÖÇ 52122111112311110
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^