Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ISL444 Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 4 8 4
Dersin Amacı
Bu ders Endüstriyel Organizasyon için bir lisansüstü düzeyde bir giriş sağlar. Bu sanayi yapısı, davranış ve performans açıklamak için fiyat teorisi ve oyun teorisi teknikleri uygulanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MUSTAFA ÖKSÜZ
Dr. Öğr. Üyesi FERHAT GÜNGÖR
Öğrenme Çıktıları
1 Problem çözümü için sistematik bir yaklaşım tarif edebilme
2 Farklı durumlarda talebi tahmin edebilme
3 Iş çevre performansı etkileyen faktörleri belirleyebilme
4 Zamanı kullanarak iş hesabını gerçekleştirebilme
5 Yönetimi odaklı bilgi, yorumlama ve yararlanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar, Endüstriyel Ekonomi, Türkiye Endüstrisi Analizi, Stratejik Yönetim, Endüstriyel Risk ve Öngörü, Iç organizasyon oluşturma, Fiziksel olanaklarla-Tesis Yeri ve İnşaat Organizasyon, Üretim Planlama, Malzeme ve Üretim Kontrol Mekanizmaları, Endüstriyel İlişkiler ilkeleri, Kişisel Yönetimi, Ürün satış, Bütçe Kontrolü, Kurumsal Koordinasyon.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Endüstriyel Organizasyon Tanımı ve Temel kavramlar,
2 İşletmelerin sınıflandırılması ve departmanlaşma
3 Finansman ve pazarlama yönetimi
4 Satış Tahminleri ve yönetimi
5 Üretim Sistemleri ve Üretim yönetimi
6 Fabrika yeri seçimi, faktörler ve metotlar
7 Fabrika organizasyonu ve düzenleme
8 Arasınav
9 İş Prosesleri ve Metot geliştirme
10 İş ölçümü ve işin yönetimi
11 İş değerleme ve ücret yönetimi
12 Stok kontrolü ve yönetimi
13 Malzeme hareketlerinin yönetimi
14 Tamir-Bakım yönetimi
15 İnovasyon ve Üretim Teknolojileri Yönetimi
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-UĞUR Adem,"İşçi İşveren İlişkileri",SAÜ Yayın No:18, SAKARYA -2004
2-SALAMON Michael,"Industrial Relations",Pearson Education,4,Editon, ENGLAND,20
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1: Eğitim 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 4: Sunum
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 12 1 12
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Proje 1 12 12
Toplam 41 27 88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11111232223321220
ÖÇ 22112112232323210
ÖÇ 32112101212321230
ÖÇ 41011212222321230
ÖÇ 50021012132221110
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^