Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BSB445 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri Zorunlu 4 7 2
Dersin Amacı
Bir gereksinime veya probleme dayalı çözüm yollarının araştırılması ve buna uygun işlerin yapılabilmesi için sistematik araştırmalar ve çalışmalar geliştirilmesi, sistematik yapılan planlar ve bu planlara göre geliştirilen çalışmaların tümü bilimsel prolerin temelinin oluşturulması, bilimsel proje bazlı çalışma sonuçları ise, belirlenen şartlar dahilinde sürekli aynı güvenilirlik değerlerinin verilmesi, bilimsel projelerin desteklenmesi, proje sonuçlarının beklentilere cevap vermesi ve ulaşılabilecek sonuçların insanlık için ne kadar faydalı oldukları ile doğrudan ilişkilendirilmesi, bilimsel projelerden elde edilen verilerin toplanması, ayıklanması ve kullanılabilir hale getirilerek yaygınlaştırılması, bilimsel sonuçların yaygınlaştırılması, bildiri, makale ve kısa sunumların gerçekleştirilmesi ve tüm bu genel kuralların ögretilmesinin hedeflenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HAMİT ÖZKAN GÜLSOY
Öğrenme Çıktıları
1 Bilimsel bir çalışmadan elde edilen sonuçları tasnif edebilecek ve sunabilecek bilgiye sahip olur
2 Bilimsel bir çalışmayı başlata bilecek ve yürütebilecek bilgiye sahip olur
3 Bilgiye ulaşma ve kullanma tekniklerini bilir ve ögrenir
4 Bilimsel çalışmaların temelleri ve yapılış amaçları hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim ile ilgili kavramlar (bilim, kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez, yöntem)
Bilimsel araştırma süreci
Bilimsel araştırma yöntemleri
Bilimsel araştırma yönteminin evreleri
Bilimsel proje hazırlama için gereksinimlerin belirlenmesi
Bilimsel proje hazırlık aşamaları ve hedeflerin belirlenmesi
Proje içeriğinin oluşturulması ve vurguların belirlenmesi
Proje yönetimi ve ekip oluşturma
Proje sonuçlarının çıkartılması, içerik bakımından değerlendirilmesi ev istatistik analiz
Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması
Bildiri ve makale hazırlama teknikleri
Bilimsel makale hazırlama ve genel biçimlendirme
Verilerin etkili olarak sunulması ve sumun teknikleri
Etik kurallar ve gizlilik anlaşmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilim ile ilgili kavramlar (bilim, kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez, yöntem)
2 Bilimsel araştırma süreci Bilimsel araştırma yöntemleri
3 Bilimsel araştırma yönteminin evreleri
4 Bilimsel proje hazırlama için gereksinimlerin belirlenmesi
5 Bilimsel proje hazırlık aşamaları ve hedeflerin belirlenmesi
6 Proje içeriğinin oluşturulması ve vurguların belirlenmesi
7 Proje yönetimi ve ekip oluşturma
8 ara sınav
9 Proje sonuçlarının çıkartılması, içerik bakımından değerlendirilmesi ev istatistik analiz
10 Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması
11 Bildiri ve makale hazırlama teknikleri
12 Bilimsel makale hazırlama ve genel biçimlendirme
13 Verilerin etkili olarak sunulması ve sumun teknikleri
14 Verilerin etkili olarak sunulması ve sumun teknikleri
15 Etik kurallar ve gizlilik anlaşmaları
16 çalışma haftası
17 sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Robert A.Day : Bilimsel bir makale nasil yazilir ve yayinlanir. Çev.Gülay A.Askar, TUBITAK Yayinlari, 2.Baski, 1997.
2) K.Bostanci., M.Yüksel: Arastirma nasil yapilir, makale nasil yazilir? Türk gögüs, kalp Ve damar cerrahisi dergisi. 13(3);298:302.
3) Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. bs. Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995.
4) Saim Kaptan, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. 10. bs. Ankara: Tekışık, 1995.
5) Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı.. 8. bs. (Güzem Yayınları, No. 15) İstanbul: Güzem, 2000.
6) Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. 5th ed. Chicago: University of Chicago, 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım
görsel video
materyal örnekleri
ödev
Tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma130
Diğer Sınav120
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 44 7 46
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12232322331222320
ÖÇ 22322333323232320
ÖÇ 33332332333332320
ÖÇ 42333233333332330
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000

^