Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
DB443 İş Psikolojisi Zorunlu 4 7 2
Dersin Amacı
Bu dersin amaç ve hedefi iş psikolojisi ve iş psikoloğunun çalışma hayatındaki önemini anlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1 Mesleki sınırlılıkları, yeterlilikleri ve sorumluluklarını tanımlar
2 Disiplinlerarası çalışma yapabilme bilinci ve becerisi kazanır
3 İnsanı davranış, duygu ve düşünceleri ile tanımaya yönelik nesnel yöntemleri uygular
4 Toplumsal gerçeklere ve sorunlara yönelik farkındalık ve duyarlılık kazanır.
5 Psikolojinin temel kavram, soru ve sorunları tanır, tanımlar ve yorumlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş psikolojisi tanımı, çalışma alanları, endüstri psikolojisinden farkları,personel şeçiminin önemi, eğitim planları ve sağladığı yararlar, performans değerlendirme. Sağlık hizmetlerinde iş psikoloğunun önemi, rehabilitasyon ve iş psikoloğu ve iş psikolojisinin ilişkisi. Ergonomi ve antropometri İşçi sağlığı ve güvenliği, iş kazalarının önemi, iş kazalarında çevresel, kimyasal ve insani faktörler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İş psikolojisi nedir, endüstri psikolojisinden farkları,
2 iş psikoloğunun görev alanları
3 İş psikolojisinin alanları ve önemi
4 Oryantasyon eğitimi,
5 Eğitim planlarının hazırlanması personel seçimi
6 Ergonomi
7 Ergonomi.2
8 Ara sınav
9 Antropometri
10 İşçi sağlığı ve iş güvenliği
11 Mekanik faktörler ve iş kazaları
12 Mekanik faktörler ve iş kazaları.2
13 İş kazalarında insan faktörünün yeri ve önemi
14 İş kazalarında insan faktörünün yeri ve önemi.2
15 ş kazalarında çevresel faktörler
16 Kimyasal faktörlerin işçi sağlığına etkileri
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Levent ÖNEN (2007). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. Basılmamış ders notları. Nursel TELMAN (1987). İş Psikolojisi. Amaç Basımevi. Pınar ÜNSAL (1998). Ergonomi. Edebiyat Fakültesi Basımevi, yayın no: 3411
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, uygulama, görsel video, materyal örnekleri ve ödev
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 5 5
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 5 5
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Toplam 5 50 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000001000000
ÖÇ 20000000002012020
ÖÇ 30000000000020000
ÖÇ 40000000002300000
ÖÇ 50000000000030100
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^