Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KSS441 Şehir ve Kültür: İstanbul Zorunlu 4 7 2
Dersin Amacı
Şehir ve kültür kavramları ile bu kavramların birbiriyle olan ilişkisini İstanbul odaklı işlemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MUSTAFA ÖKSÜZ
Öğrenme Çıktıları
1 İstanbulun önemini kavrar.
2 İstanbul ve çevresine ait kültürel unsurları tanımlar
3 Şehre has yaşam tarzını oluşturan kültürel öğeleri ve özelliklerini bilir
4 Şehir ve kültür ilişkisini kurgular.
5 Şehir ve kültür kavramlarını bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Şehir ve kültür arasındaki etkileşime dayalı olarak İstanbul şehri ve çevresini tanımak, anlamak ve algılayabilmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Şehir Kavramı
2 Kültür kavramı
3 İstanbul Coğrafyası
4 Kent-Kentleşme-Kentlileşme ve İstanbul
5 Yerleşme-Kültür ve İstanbul
6 Tarih-Kültür ve İstanbul
7 Tarih-Kültür ve İstanbul
8 Arasınav
9 İstanbul ve Mimari I
10 İstanbul ve Mimari II
11 Sanat-Kültür-İstanbul I
12 Sanat-Kültür-İstanbul II
13 Şehirsel Dönüşüm ve İstanbul
14 İstanbul'un sorunları
15 İstanbul'un sorunları
16 Çalışma Haftası
17 Yarıyıl Sonu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şehir ve Kültür: İSTANBUL (Ortak Ders Kitabı olarak belirlenmiştir.)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Yayını, Editör: Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 2010, İstanbul.
İstanbul tanıtım film, belgesel ve fotoğraflar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı, Hazırlanmış sunumları.
Sunuş yoluyla öğretim, Tartışma, Soru-Cevap.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 12 1 12
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Ev Ödevi 1 2 2
Toplam 41 12 60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11121210002232220
ÖÇ 20111100111232230
ÖÇ 31010101112123220
ÖÇ 40101011112323220
ÖÇ 51011112121232120
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^