Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BSB442 Medeniyetler Tarihi Zorunlu 4 8 2
Dersin Amacı
Bu ders kapsaminda eski medeniyetler tanimlanacak ve bu medeniyetlerin gelisimi açıklanacak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MÜNİR TAŞDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1 Explained the concept of civilization
2 Determines the difference between civilizations
3 Understands the history of civilization
4 Describes the development of ancient civilizations
5 Identifies the ancient civilizations
6 Medeniyet kavramini açıklanacak
7 Medeniyetler arasindaki farki belirler
8 Medeniyet tarihini kavrar
9 Eski medeniyetlerin gelisimi açıklanacak
10 Eski medeniyetleri tanimlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Yunan Tarihi, Urartuların Tarihi, Uygurların Tarihi, Hazarların Tarihi, Harzemşahlar Devleti, Göktürklerin Tarihi, Gaznelilerin Tarihi, Büyük İskender İmparatorluğu, Oğuzların Tarihi, Mısır Medeniyeti, Mezopotamya Medeniyeti, Lidya Uygarlığı, Hititlerin Tarihi, Frigya Uygarlığı, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Romalıların Tarihi, Osmanli İmparatorluğu Tarihi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Eski Yunan Tarihi
2 Urartuların Tarihi, Uygurların Tarihi
3 Hazarların Tarihi, Harzemşahlar Devleti
4 Göktürklerin Tarihi
5 Gaznelilerin Tarihi
6 Büyük İskender İmparatorluğu
7 Oğuzların Tarihi, Mısır Medeniyeti
8 Vize sınavı
9 Mezopotamya Medeniyeti, Lidya Uygarlığı
10 Hititlerin Tarihi
11 Frigya Uygarlığı
12 Bizans İmparatorluğu Tarihi
13 Romalıların Tarihi
14 Osmanli İmparatorluğu Tarihi
15 Osmanli İmparatorluğu Tarihi
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dr. Munir Taşdemir, Medeniyetler Tarihi ders notu, 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, görsel video, materyal örnekleri ve ödev
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Toplam 44 10 62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000001100020
ÖÇ 20000000001100020
ÖÇ 30000000001100020
ÖÇ 40000000001100020
ÖÇ 50000000001100020
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^