Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM201 Malzeme Teknolojisi Uygulamaları III Zorunlu 2 3 5
Dersin Amacı
Döküm,dövme, plastik şekil verme, döküm teknolojisi,kesme, haddeleme, soğuk veya sıcak şekillendirme, kaynak teknolojisi, Üretim yöntemlerini genel olarak kavramak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN SAMUR
Öğrenme Çıktıları
1 Değişik kaynak yöntemlerine ait temel kavramları tanımak
2 Açık sıcak iş kalıplarında sıcak şekillendirme uygulaması yapmak
3 Yarı açık sıcak iş kalıplarının yapımında kullanılan malzemeleri seçmek
4 Modern kaynak yöntemlerinin kaynak bilimi ve mühendisliği alanlarındaki önemini tanımak
5 Uluslar arası çelik standartlarının EN ve AISI / SAE olarak tanımlamak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Metallerin Genel Şekillendirme Yöntemleri Metallerin Temel Özellikleri Gerilme-Birim Şekil Değiştirme ve İlişkileri Birim Şekil Değiştirme Kavramı ve Türleri Soğuk Şekil Değiştirmenin Malzemelerin Özelliklerine Etkisi Malzemelerin Deformasyonu Dövme Yöntemi Dövme Üretim Yöntemi ve Diğer Üretim Yöntemleri ile Farkı Dövme Üretim Yönteminde Kullanılan Makina Araç ve Teçhizatlar Dövme Üretim Yönteminde Kullanılan Malzemeler Uluslar arası Çelik Standartları Kaynak Metotları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Metal üretim yöntemlerini sınıflandırmak
2 Metallerin Genel Şekillendirme Yöntemleri; Döküm nedir?, Plastik Şekil Verme (Mekanik işlem) Yöntemleri; Sıcak Şekillendirme, Haddeleme, Ekstrüzyon, Tel Çekme, Derin Çekme, Gererek Şekillendirme, Eğme, Kesme.
3 Metallerin Genel Şekillendirme Yöntemleri; Talaşlı Üretim, Kaynağın Tanımı, Toz Metalurjisi.
4 Gerilme-Birim Şekil Değiştirme ve İlişkileri; Normal Gerilme, Kayma Gerilmesi.
5 Dövme Yöntemi
6 Dövme Üretim Yönteminde Kullanılan Makina Araç ve Teçhizatlar
7 Uluslar arası Çelik Standartları
8 Ara sınav
9 Dövme Üretim Yönteminde Kullanılan çelikler
10 Kaynak Metotlarına genel bakış
11 Örtülü elektrik ark kaynağı
12 MAG Kaynağı
13 MIG Kaynağı
14 TIG Kaynagı
15 Sürtünme karıştırma kaynağı
16 final sınavına hazırlık
17 final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M.Çiğdem, "İmal Usulleri", 2. Baskı, Çağlayan Kitapevi, 2006. L.Çapan, "Dövme Teknolojisi, TMMOB Makina Müh.Odası, 2004. T.F.Waters, "Fundamentals of Manufacturing for Engineers", Publisher: CRC Press LLC, ISBN: 9781857283389 9780203500187, 1996. E.Sabri Kayalı, Cahit Ensari, “Metallere plastik şekil verme ilke ve uygulamaları”, İ.T.Ü Kimya-Metalurji Fakültesi, 1986. Asil Çelik Teknik Yayınlar 2, Çelik Standartları Mart.1982 Kaynak teknolojisi,ASKAYNAK,2008 Kaynak teknolojisinde ilave malzemeler katoloğu,ASKAYNAK, Kaynak ve kesme yöntemlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı,Kemal TEMEL,Gedik HOLDİNG
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım yöntemi, Gösterip Yaptırma Yöntemi, Uygulama.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar140
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav Hazırlık 5 10 50
Final Sınavına Hazırlanma 5 10 50
Atölye 2 10 20
Toplam 12 30 120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11120111122111020
ÖÇ 21112221201211110
ÖÇ 31201112022222120
ÖÇ 41122101002022220
ÖÇ 51221121221202220
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^