Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM202 Malzeme Teknolojisi Uygulamaları IV Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Çeşitli malzemelerin, talaşlı imalatta, üniversal torna ve freze tezgahlarında hangi operasyonların yapılabileceğini teorik ve uygulamalı öğrenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi FERHAT GÜNGÖR
Öğrenme Çıktıları
1 Kesme kuvvetlerini ve buna bağlı tezgah gücü hesaplarını yapmak, makine işleme zamanı hesabını yapmak, deney tasarımında bulunmak
2 Düzlem frezelemede, mengeneye bağlama, aynı ve zıt yönlü işleme, eğik düzlem işleme, divizör ayarı yapmak, basit ve yedirmeli bölme, iş parçalarını emniyetli bağlamak
3 Alın ve silindirik işlemek, punta deliği açmak, kanal açmak, iç-dış konik, tırtıl çekmek, eksantrik tornalamak, iç-dış vida açmak, profil ve küre tornalamak,
4 Kesme parametrelerinden, kesme hızı, ilerleme miktarı ve talaş derinliğini hesaplamak
5 Kesici takımları tanımak, takım geometrisini öğrenmek, uygun kesici takımı kullanmak
6 Tornalama ve frezeleme işlemlerinin gerekli hesaplamalarını ve uygulamasını yapmak
7 Torna ve freze tezgahını ve önemli parçalarını tanımak ve ayarlamak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencilere, freze-torna tezgahları ile ek ünitelerini tanıtmak, yapılacak talaş kaldırarak şekillendirmeler de, hangi işlemin hangi tezgahta yapılacağını öğretmek, uygulamalarda gerekli hesaplamaları yapıp, makine başında uygulattırmaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Freze ve torna tezgahlarının çeşitleri ve üniversal, freze ve tornanın tanımı, iş emniyeti kuralları tornada kesici takımdan, motora aktarma mekanizmaları ve önemli parçalarını tanımak, Emniyet kurallarını görmek, Tornada motordan, kaleme hareketin aktarma organlarının tanıtılması
2 Talaş kaldırma teorisi, tezgahlara kesici ve parça bağlama yöntemleri kesme hızı ve devir sayısı hesabı .
3 Talaşlı imalatta kesme parametreleri, kesme hızı, ilerleme hızı, diş başına ilerleme gerekli formüller ve hesaplamalar ve gerekli tezgah ayarlarının yapılması Devir sayısı için tezgahın ayarlanması,
4 Alın tornalama, punta deliği açma, silindirik tornalama, düzlem yüzey frezeleme, takım ömrü hesabı Takım ömrü hesapları pratiği yapma Alın tornalama, punta deliği açma, silindirik tornalama, düzlem yüzey frezeleme
5 Tornada ve frezede uygun U-V-T kanalları açmak, parçayı konumlandırmak, kesiciyi ayarlamak Tornada U-Kanal açma, frezede U-V-T kanal açmak
6 Kademeli tornalama yöntemi, eş ve zıt frezeleme yöntemleri eş ve zıt kademeli frezeleme uygulamaları, kademeli tornalama, devir sayısı hesabı kademeli tornalama, devir sayısı hesabı, pah kırma işlemleri
7 Silindirik yüzeylere tırtıl işlemek ve tırtıl çeşitlerini öğrenmek, iç-dış konik tornalama yöntemleri Tırtıl çekme demosu ve hesabı
8 Vize sınav haftası
9 Frezede eğik yüzey işleme yöntemi, Vida çeşitleri, iç-dış vida hesapları Eğik yüzey işleme, dış vida işlemek vida açma uygulaması yapmak
10 Tezgahta adımı bulunmayan özel adımlı vidaların açılması yöntemi, Özel adımlı vidaların hesabı,
11 Tornalamada operasyonlarının ve frezeleme işlemlerinin anlatılması, Yüzey kalitesi ve ilerleme miktarı arasındaki ilişki (Ev Ödevi vermek) ilerleme miktarının, yüzey kalitesi üzerine etkisinin hesabı U kanal açmak
12 Eksantrik, profil ve küre tornalama yöntemi eksantrik tornalamada tezgah ayarı
13 Talaşlı imalatta, kesme kuvvetleri hesabı, tezgah gücü hesabı ve işlemlere uygun tezgah seçimi yapmak (Ev Ödevini Toplamak) kesme kuvvetleri ve kesme gücü pratiği yapılması Eksantrik tornalama ve profil tornalama yapılmasının demosu
14 Makine işleme zamanları hesabını yapmak, toplam şipariş zamanlarını hesaplamak İşleme zamanı uygulamaları
15 Deney tasarımı DoE ve uygulama örnekleri Örnek uygulama çözümleri
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınav haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ferhat Güngör; "Tornalama tekniği I-II" yayımlanmamış ders notları, MÜTEF İstanbul Mart 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü anlatım Projektör ile sunum Tezgah başı bireysel uygulamalar laboratuvar hesaplama ve uygulamaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar440
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Laboratuvar 14 2 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam 46 50 128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13122111111111110
ÖÇ 21322211222121110
ÖÇ 31112111232112220
ÖÇ 42131222232122120
ÖÇ 51113333233331220
ÖÇ 61111111222111210
ÖÇ 71111111221213330
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^