Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM206 Malzeme Bilimi II Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Çelik üretimi, çelik türleri, çeliklerde katı hal dönüşümleri, demir dışı metallerde yeniden kristalleşme ve yaşlanma sertleşme mekanizmasını açıklamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AHMET İRFAN YÜKLER
Prof.Dr. SERDAR SALMAN
Öğrenme Çıktıları
1 5.Çelik ve dökme demir standartlarını bilmek.
2 4.Dökme demirlerin kullanım yerlerini bilmek.
3 3.Çeliklerin kullanım yerlerini bilmek.
4 2.Malzemenin katılaşması sırasındaki işlemleri bilmek.
5 1.Malzeme ve Metalurji Biliminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Deformasyon sertleşmesi ve yeniden kristalleşme, Tavlamanın üç aşamasının (Toparlanma, Yeniden kristalleşme, Tane büyümesi), Metallerde Yaşlanma ve çökelme sertleşmesi, Fazların büyüme kinetiği, Ostenitleme, TTT ve CT diyagramları, Çeliklere uygulanan katı hal dönüşümleri, su verme, temperleme ve yüzey sertleştirme yöntemleri, Alaşımlı çelikler, Paslanmaz çelikler, Takım çelikleri, Özel çelikler, Dökme demirler(Gri dökme demir, Temper dökme demir, Küresel grafitli dökme demir, Beyaz ve yüksek alaşımlı dökme demir).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Çelik üretimi
2 Deformasyon sertleşmesi ve tavlama
3 Metallerde Yaşlanma Mekanizması
4 Çelik standartları ve alaşımsız çelikler
5 Alaşımlı çelikler
6 Ostenitleme
7 TTT ve CT diyagramları
8 Ara sınav
9 Sertleştirme amacı olmayan katı hal dönüşümleri
10 Su verme işlemleri
11 Temperleme
12 Yüzey sertleştirme işlemleri
13 Paslanmaz çelikler,
14 Dökme demirler(Gri dökme demir, Temper dökme demir, Küresel grafitli dökme demir, Beyaz ve yüksek alaşımlı dökme demir).
15 Özel çelikler
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Introduction to physical metallurgy, Prof. Sidney Avner, 1986.
2)Malzeme Seçimi ve Uygulamaları, Prof.Dr.Fehim FINDIK, 2008,
3)Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN, 2003,
3)Malzeme Bilgisi ve Malzeme Muayenesi, Prof. Dr. Metin Yılmaz GÜRLEYİK, 1988
4)Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, Prof. Dr. Savaş Temelkan, 2010
5)Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, Prof. Dr. Selahattin Anık, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, görsel video, quiz, materyal örnekleri ve ödev
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Quiz250
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 8 8
Quiz Hazırlığı 1 2 2
Ev Ödevi 1 6 6
Toplam 46 30 134
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12122212323132220
ÖÇ 22311212122231220
ÖÇ 31222331122313230
ÖÇ 43132331322121220
ÖÇ 51313232222121310

^