Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM208 Malzemelerin Tahribatsız Muayenesi Zorunlu 2 4 4
Dersin Amacı
Metal ve alaşımlarının tahribatsız yöntemler ile hasarlarının ve yapı kusurlarının belirlenmesi verilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ARİF ÇANACIK
Öğrenme Çıktıları
1 Muayene yöntemi sonrası rapor hazırlar
2 Sıvı penetrant yönteminin prensiplerini kavrar
3 Manyetik partikül ve Eddy akımları yöntemlerinin prensiplerini kavrar
4 Radyografik muayenenin prensiplerini kavrar
5 Kaynak ve döküm hatalarını kavrar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tahribatsız malzeme muayenesinin önemi, içeriği ve kullanım amaçları; Tahribatsız testle ile belirlenebilen malzeme hataları; Üretim aşamalarında ve kullanım sürecinde malzemelerde meydana gelen süreksizlikler; Uygulamada yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yöntemleri: Radyografik yöntem, Ultrasonik yöntem, Manyetik partikül yöntemi, Girdap (Eddy) akımları yöntemi ve Sıvı penetran yöntemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tahribatsız muayenenin önemi, tanımı, içeriği ve kullanım amaçları
2 Tahribatsız deneylerin sınıflandırılması
3 Tahribatsız deneyler ile belirlenebilen malzeme hataları
4 Tahribatlı deneyler ile tahribatsız deneylerin karşılaştırılması
5 Malzeme süreksizlikleri (kaynak hataları, döküm hataları)
6 Malzeme süreksizlikleri (mekanik şekillendirme hasarları)
7 Malzeme süreksizlikleri (korozyon hasarları, ısıl işlem hasarları)
8 Arasınav
9 Radyografik yöntemin temel prensipleri
10 Radyografik yöntemin uygulama alanları
11 Ultrasonik muayene yönteminin temel prensipleri
12 Ultrasonik muayene yönteminin uygulama alanları
13 Sıvı penetrant yöntemi; temel prensipleri ve uygulama alanları
14 Manyetik partikül yöntemi; çeşitleri, prensipleri ve uygulama alanları
15 Eddy akımları yöntemi ve prensipleri
16 Ders çalışma haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Malzemelerin Tahribatsız Muayene Yöntemleri, Prof Dr. Burkay Alnıpak, Ozan Altıntaş, 2000, İstanbul Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatım Soru-cevap Tartışm Vaka analizi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Uygulama/Pratik 1 14 14
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 10 20
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 2 10 20
Toplam 10 68 108
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13322212000022120
ÖÇ 22333233000032230
ÖÇ 33332223000022220
ÖÇ 43222323000033220
ÖÇ 53233333000033320
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^