Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM302 Malzeme Teknolojisi Uygulamaları VI Zorunlu 3 6 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, metalik, seramik ve polimerik malzemelerin yüksek sıcaklık davranışlarının öğrencilere tanıtılması ve mikroyapı – yüksek sıcaklık davranış ilişkisi hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MUSTAFA ÖKSÜZ
Öğrenme Çıktıları
1 Yüksek sıcaklık malzeme mukavemeti ve mikro-yapı ilişkisini tanımlayabilir ve önermelerde bulunabilir
2 Metalik, seramik ve polimerik malzemelerin yüksek sıcaklık dayanımlarının nasıl arttırılabileceğini bilir ve açıklar
3 Sürünmeye dayanıklı alaşımlarda malzemenin mikro yapı ve özelliklerinin (tane boyutu, alaşım vb) sürünme davranışı ve sürünme dayanımı üzerine etkilerini yorumlayabilir.
4 Zamana bağlı olarak sabit gerinim için sıcaklık ve gerilme eğrilerini çizebilir.
5 Sürünmenin tanımını yapar ve tipik bir sürünme eğrisini çizebilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çeşitli malzemelerin yüksek sıcaklıklarda göstermiş oldukları sürünme, sertlik, yorulma gibi davranış özelliklerinin incelenmesi ve bunların malzemelerin mikroyapı ve üretim özellikleri ile mukayese edilerek ideal malzeme yapılarının ortaya konması. Yüksek sıcaklık malzeme davranışlarının ölçülmesinde ve izlenmesinde kullanılan yöntemler; sürünme deneyi, yüksek sıcaklıkta yorulma ve burma deneyleri, yüksek sıcaklık sertlik ölçümleri hakkında bilgiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sürünme (Genel giriş, kavramlar, terminoloji ve önemi).
2 Sürünme deneyi ve sürünme eğrileri.
3 Sürünme deneyi ve sürünme eğrileri.
4 Sürünme hasarı ve sürünme kırılması. Sürünme aktivasyon enerjisi
5 Sürünmeye dayanıklı malzemeler ve dizaynları.
6 Sürünmeye dayanıklı malzemeler ve dizaynları.
7 Seramiklerin sürünmesi. Polimerlerin sürünmesi.
8 Arasınav
9 Yüksek sıcaklıkta yorulma ve burma deneyleri. Gerilme gevşemesi deneyi.
10 Yüksek sıcaklıkta kırılma.
11 Sürünme mekanizmaları.
12 Sürünme mekanizmaları. Dislokasyon sürünmesi.
13 İki fazlı alaşımlarda sürünme.
14 Deformasyon mekanizması haritaları.
15 Metallerin sıcak şekillendirilmesi
16 Çalışma Haftası
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Courtney, T.H. (1986) "Mechanical Behavior of Materials" ISBN: 0 07 100680 X, U.S.
2. Dieter, G.E. (1988) "Mechanical Metallurgy" SI Edi., ISBN:0 07 100406 8, London.
3. George W. (Ed) (1990) "Structural Materials" ISBN: 0 408 04658 9, The Open University, England.
4. Ashby, M.F. & Jones, Davit R.H. (1996) "Engineering Materials 1: An Introduction to Their Properties & Applications" 2nd Edi., Oxford
5. Dorn, J.E. (Ed) (1961) "Mechanical Behavior of Materials at Elevated Temperatures" New York.
6. Barsoum, M.W. (1997) "Fundamentals of Ceramics" ISBN: 0-07-114184-7, Singapore.
7. Derek, T. (Ed) (1988) "Science of Ceramics" ISBN: 0 901092 41 X, Great Britain.
8. Earthman, J.C. & Mohamed, F.A. (Eds) (1997) "Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures" Proceedings of the Seventh International Conference, ISBN: 0-87339-379-1, USA.
9. Hearn, E.J. (1992) "Mechanics of Materials" 2. Edi., Vol:2, ISBN: 0 08 031151 2, U.K.
10. Wilshire, B & Evans, R.W. (Eds) (1993) "Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures" Proceedings of the Fifth International Conference, ISBN: 0-901426-64-0, Great Britain.
11. Wilshire, B. & Owen, D.R.J. (1984) "Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures" Part-1, ISBN: 0-906674-37-9, Great Britain.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1: Anlatım,
2: Soru-Cevap,
3: Tartışma,
4: Gösteri,
5: Grup Çalışması,
6: Benzetim
7:Uygulama
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma120
Laboratuvar120
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 12 2 24
Laboratuvar 12 1 12
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 12 1 12
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 12 1 12
Atölye 13 2 26
Toplam 75 9 114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12122230223312220
ÖÇ 21333331233331310
ÖÇ 31222223222303320
ÖÇ 42232022311331220
ÖÇ 52023301022332210
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^