Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM364 Polimer Karışımları Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında polimerik malzemelerin birbirleriyle karışımları, nasıl karıştırıldıkları, uyumlaştırılması ve yöntemleri olmak üzere polimer alaşım ve karışımları hakkında genel bilgiler yanında ticari polimer karışımlarını tanımlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MÜNİR TAŞDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1 Able to distinguish between compatible and incompatible polymerblends
2 An ability to know the end-uses of the textile products
3 Eliminate of production problems
4 The production of polymer blends, learning of rules need to be considered during the production
5 Able to distinguish between polymer and polymer blends
6 Uyumlu ve uyumsuz polimer karışımlarını ayırt edebilme
7 Polimer çiftleri için uygun uyumluluk maddelerinin neler olması gerektiği
8 Üretim problemlerinin giderilmesi
9 Polimer karışımlarının üretimi, üretim esnasında dikkat edilmesi gereken kuralların öğrenimi
10 Polimer ve polimer karışımlarını ayırt edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Polimer alaşımı ve karışımı nedir, uyumlaştırma, polimer alaşımı ve karışımı yapmanın amaçları, ikili ve üçlü polimer karışımları, uyumlu ve uyumsuz karışımlar, polimer alaşım ve karışımlarının gelişimi, ticari polimer karışımları, karışım metotları, polimer karışımı dizaynı, karıştırma ekipmanları,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Polimer alaşım ve karışımı nedir?
2 Uyumlaştırma
3 polimer alaşım ve karışım yapımının amaçları
4 ikili polimer karışımları
5 üçlü polimer karışımları
6 uyumlu ve uyumsuz karışımlar
7 polimer alaşım ve karışımlarının gelişimi
8 Vize haftası
9 ticari polimer karışımları
10 karışım metodları
11 karışım metodları
12 polimer karışımı dizaynı
13 polimer karışımı dizaynı
14 karıştırma ekipmanları
15 karıştırma ekipmanları
16 Ders çalışma haftası
17 Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dr. Munir Taşdemir, Polimer karışımları ders notu, 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, görsel video, materyal örnekleri ve ödev
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Toplam 58 16 94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13323232111000210
ÖÇ 22333230211000110
ÖÇ 33322231121000110
ÖÇ 41333221211000110
ÖÇ 51332221212000110
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^