Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM372 Cam Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Cam oluşumunda etkin olan mekanizmaların öğretilmesi ve farklı özellikler sergileyen camların bu özellikler altında yatan mekanizmaların bilimsel olarak açıklanması ve cam üretim süreçlerinin tanımlanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1 Ticari camların kompozisyonu ve özelliklerini karşılaştırabilme
2 Cam-seramik özelliklerini ve uygulamalarını listeleyebilme
3 Bir uygulama alanı için cam kompozisyonu tasarlayabilir
4 Camların farklı kimyasal ve fiziksel özellikler göstermesine neden olan temel mekanizmaları açıklar
5 Cam oluşturan ve oluşturmayan oksit sistemler arasındaki farkı tanımlayabilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Cam ergiyiklerinin akışkanlık davranışı, ölçümü ve bu özelliğini etkileyen faktörler, Cam ürünlerinin mukavemeti, Kırılma analizi, Camların renklendirilmesi, kolloidal renk katkıları ve renksizleştirme, Camın kimyasal kararlığı, mekanizması ve etkileyen faktörler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İnorganik camların Kimyası
2 Cam ergiyiklerinin akışkanlık davranışı, ölçümü ve bu özelliğini etkileyen faktörler
3 Camların ısıl özellikleri / Isıl genleşme
4 Isıl gerilimler, ölçümü ve giderilmesi için önlemler
5 Camların mukavemeti, ölçüm metodları ve mukavemeti etkileyen faktörler
6 Cam ürünlerinin mukavemeti, Kırılma analizi
7 Kırınım indisi ve saçılım
8 Ara sınav
9 Optik camlar ve Uygulamaları
10 Radyasyonun camlar tarafından soğurulması
11 Camların renklendirilmesi, kolloidal renk katkıları ve renksizleştirme
12 Camların elektriksel özellikleri, Camlarda iletkenlik mekanizması ve etkileyen faktörler
13 Yarı iletken camlar, Oksit esaslı camlarda dielektrik kaybı
14 Camın kimyasal kararlığı, mekanizması ve etkileyen faktörler
15 Ticari camların kompozisyonu ve özellikleri
16 Genel Tekrar
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Introduction to Glass Science and Technology, J.E. Shelby, 2nd Ed., The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2005.
Glass: Mechanics and Technology, E. Le Bourhis, Wiley, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
sözlü anlatım
bilgisayar ile sunum
problem cözme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 10 10
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 15 15
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlanma 1 30 30
Toplam 5 100 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12000000000000000
ÖÇ 20020000000000000
ÖÇ 33000000000000000
ÖÇ 40010000000000000
ÖÇ 53000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^