Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM374 Refrakter Malzemeler ve Fırınlar Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Metalurji ve diğer malzeme üretim yöntemlerinin vazgeçilmezlerinden olan ergitme ve ısıl işlem süreçlerinde kullanılan farklı ocak/fırın donanımlarının tanımlanması, bu ekipmanları biçimlendiren yapısal elemanların çeşitli yapı-özellik eğilimlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin güncel malzeme teknolojileri konusunda bilgi aktarımıdır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1 Refrakter malzemenin üretimi esnasında ilave edilen, oluşan veya bünyesinde zaten var olan tüm malzemelerin refrakterin özelliklerine olan etkisini tahmin eder
2 Refrakter malzemenin sahip olduğu fiziksel veya iç yapısal (yoğunluk, porozite miktarı gibi) özelliklerin refrakter malzemenin kullanımı esnasında performansa etkisini yorumlar
3 Yüksek sıcaklıkta çalışacak fırınlar için hem iç hem dış dizaynında kullanılacak uygun metalik ve seramik malzeme tercihi yapar
4 Refrakter malzemenin kullanımını ve bu kullanım yerlerini seçerken dikkat edilmesi gereken hususları analiz eder.
5 Refrakter malzemenin sahip olması gereken özellikleri kavrar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Refrakter malzemelerin sınıflandırılması ve genel özellikleri. Silika, Magnezit, Dolomit, Krom ve Krom-Magnezit, Alumina-Silika refrakterler. Monolitik refrakterler, İzolasyon refrakterleri. Dizayn açısından fırınların teknolojik sınıflandırılması. Metal ergitme ocakları, Isıl işlem fırınları, Seramik fırınları, Amaca yönelik fırınların seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Refrakter malzemeler, gelişimi ve endüstriyel önemi
2 Refrakter hammadeler
3 Refrakter malzemelerin üretimi
4 Refrakter malzemelerin şekillendirilmesi
5 Refrakterlerin malzemelerin faz sistemleri
6 Refrakterlerin malzemelerin özelliklerindeki sıcaklığa bağlı değişimler; Termal iletkenlik, Termal genleşme, Termal şok
7 Korozyon, Yüksek sıcaklık mukavemeti, Sertliği, Sürünme özellikleri
8 Ara sınav
9 Ocaklarda/fırınlarda kullanılan ısıtma elemanları ve özellikleri
10 Ocaklarda/fırınlarda kullanılan yakıtlar ve özellikleri
11 Ocaklarda/fırınlarda kullanılan koruyucu atmosferler ve özellikleri
12 Demir-çelik grubu metallerin, Demir-dışı metallerin ve Seramik (metal-dışı) malzemelerin üretimi ve ısıl işlemi süreçlerinde kullanılan ocaklarda/fırınlar ve özellikleri 1
13 Demir-çelik grubu metallerin, Demir-dışı metallerin ve Seramik (metal-dışı) malzemelerin üretimi ve ısıl işlemi süreçlerinde kullanılan ocaklarda/fırınlar ve özellikleri 2
14 Demir-çelik grubu metallerin, Demir-dışı metallerin ve Seramik (metal-dışı) malzemelerin üretimi ve ısıl işlemi süreçlerinde kullanılan ocaklarda/fırınlar ve özellikleri 3
15 Demir-çelik grubu metallerin, Demir-dışı metallerin ve Seramik (metal-dışı) malzemelerin üretimi ve ısıl işlemi süreçlerinde kullanılan ocaklarda/fırınlar ve özellikleri 4
16 Genel Tekrar
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Z.E. ERKMEN, "Seramik Faz Diyagramları", Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1996.
2. M.ÇİĞDEMOĞLU, "Yakıtlar ve Refrakter Malzemeler" (Çeviri), Makine Mühendisleri Odası, Ankara, 1970.
3. N. BIRKS, G.H. MEIER, "Introduction to High Temperature Oxidation of Materials", Edward Arnold, London, 1983.
4. "Refractory Materials and Their Properties", Dider-Werke AG, Weisbaden, 1987.
5. M. A. TOPBAŞ, "Endüstriyel Fırınlar -I"1990.
6. M. A. TOPBAŞ, "Endüstriyel Fırınlar-II"1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
sözlü anlatım
bilgisayar ile sunum
problem çözme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 15 15
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlanma 1 30 30
Toplam 5 100 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12000000000000000
ÖÇ 20200000000000000
ÖÇ 32000000000000000
ÖÇ 40002000000000000
ÖÇ 52000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^