Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM333 Metal ve Alaşımların Katılaşma Tekniği Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Sıvı ve Katı kavramını tanıtmak, Saf metallerden örnekler vermek, Katılaşmada çekirdeklenme tiplerini ayırt edebilmek, Alaşımların katılaşmasının saf metallerin katılaşması ile karşılaştırmak, Ötektiktiği ve yararlılığını tanıtmak, Altsoğuma nedir tanıtmak, Alaşımları katılaşma aralıklarına göre sınıflandırabilmek, Katılaşma hızının etkilerini tanıtmak, Segregasyonun etkilerini bilmek, Hızlı katılaşma ve etkilerini bilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SERDAR SALMAN
Öğrenme Çıktıları
1 Katılaşmanın olduğu endüstriyel uygulamaları bilmek.
2 Hızlı katılaşmanın amacını bilmek.
3 Katılaşma hızının etkilerini bilmek.
4 Malzemenin katılaşması sırasındaki işlemleri bilmek.
5 Katılaşma tipleri hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sıvılar ve katılar, Saf metallerin katılaşması, Homojen ve heterojen çekirdeklenme, Alaşımların katılaşması, Ötektik katılaşma, Altsoğuma, Saf metal ve alaşımlarda büyüme, Makroyapısal gelişme, Alaşımların katılaşma aralıklarına göre sınıflandırılması, Katılaşma hızı, Katılaşmada ısı transferi, Segregasyon, Tek kristallerin büyümesi, Hızlı katılaşma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sıvılar ve katılar,
2 Saf metallerin katılaşması,
3 Homojen ve heterojen çekirdeklenme,
4 Alaşımların katılaşması,
5 Ötektik katılaşma,
6 Altsoğuma,
7 Saf metal ve alaşımlarda büyüme,
8 Ara sınav
9 Makroyapısal gelişme,
10 Alaşımların katılaşma aralıklarına göre sınıflandırılması,
11 Katılaşma hızı,
12 Katılaşmada ısı transferi,
13 Segregasyon,
14 Tek kristallerin büyümesi,
15 Hızlı katılaşma.
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Introduction to physical metallurgy, Prof. Sidney Avner, 1986.
2)Döküm ve Katılaştırma Tekniği, Prof.Dr.Metin BAŞARAN,İTÜ 1996,
3)Döküm Teknolojisi I, Prof. Dr. Ergin ÇAVUŞOĞLU, 1980,
4)Malzeme Bilgisi ve Malzeme Muayenesi, Prof. Dr. Metin Yılmaz GÜRLEYİK, 1988
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, görsel video, ara sınavlar, materyal örnekleri ve ödev, teknik geziler.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Quiz125
Ödev Sunma115
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Quiz Hazırlığı 1 2 2
Ev Ödevi 1 4 4
Toplam 46 26 78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11223232323232220
ÖÇ 22312213112222120
ÖÇ 33122221231213320
ÖÇ 41233233223121210
ÖÇ 52222131332331230
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^