Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MLM486 X-Işınları Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Malzemelerin yapısının x-ışını kırınımı tekniği ile nasıl tayin edilebildiğini anlatmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. HALİL DEMİRER
Öğrenme Çıktıları
1 Kalitatif ve kantitatif analizleri öğrenmek.
2 X-ışınları spektrometre metodu ile elementel analiz yapabilir
3 X-ışınları analiz metotlarından toz metodu ile bilinmeyen bir maddenin fazını tespit edebilir
4 Malzemelerin kristal yapılarını tanımlar
5 Malzemelerin yapısını x-ışını kırınımı tekniği ile nasıl tayin edilebildiğini kavrar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Malzemelerin kristolografik yapısına giriş, Bravais kafesleri, Kristal yapılar, Kristal simetrisi, Miller ve Miller-Bravais endeksleri, Atom paketleme ve bağlanma, X-ışınları Kaynağı, X-ışınlarının üretimi ve emilimi, X-ışınlarının kırınım teorisi,S eçilen X-ışını kırınım yöntemleri, Uygulunan X-ışınım kırınım analizinde malzeme biliminde ve nanoteknolojisinde problemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Krİstallerin yapıları
2 Stereografik projeksiyon
3 X-ışınları üretimi
4 X-ışın demetinin kırınımı
5 Kırınıma uğrayan x-ışın demetinin şiddeti
6 Kristal yapıların tayini
7 X-ışınlarının algılanması
8 Arasınav
9 Toz metodu, bilinen numunenin incelenmes
10 Toz metodu, bilinmeyen numunenin incelenmesi
11 Kristalografik yönlenme, Geri yansımalı Laue methodu
12 Karşıt latis
13 Kimyasal analiz, X-ışını spektrometresi
14 Kimyasal analiz, X-ışını spektrometresi
15 Kimyasal analiz, X-ışını spektrometresi
16 Çalışma Haftası
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Cullity, B. D., "Elements of X-Ray Diffraction", Third Edition, Addison Wesley
Publishing Company, Inc., Reading, 2004. Call Number: QC 481 C96 1978. ISBN: 0-201-
01174-3

[2 Smith, F. W.; 1990, Principles of Materials Sciences and Enginnering (2nm ed.),
McGraw-Hill International Editions, 864s.

[3] Ay, N., Erkmen, E., Mandal, H., Karasu, B., Kara, F.; 1996, XRD ve XRF Teori
Uygulama Seminer Notları: Anadolu Üniversitesi, 75s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatım metodu
Soru ve cevap
Problem çözme
Durum Çalışması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 1 20 20
Laboratuvar 1 20 20
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 10 10
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 21 93 132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13223232222222210
ÖÇ 22231121211111110
ÖÇ 32231221210122110
ÖÇ 42331232220121120
ÖÇ 52122122231222120
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^