Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDZF121 Fransızca I Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, temel Fransızca bilgisiyle hedef kitleyi donatmak ve bunun sonucunda Fransızcayı normal hızda konuşulduğunda anlayabilmelerini sağlamak ve duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde Fransızca olarak aktarabilmelerine yardımcı olmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
NİHAT ÖZMEN
Öğrenme Çıktıları
1 Sözel sunumlarını Fransızca içerikle yapılandırır.
2 Düşüncelerini Fransızca olarak paylaşır.
3 Öğrenilen Fransızca kelimeleri kullanır.
4 Bir konu hakkında Fransızca metin oluşturur.
5 Fransızca bir metni yorumlar.
6 Fransızca soru sorar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Alphabet et phonetique - les articles, Les adjectifs: etre, avoir - le corps, Les demonstratifs - le jour, le mois, l'année, Les verbes en IR - les saisons, Les mesurel, l'age, Les trois groupes de indicatif - La famille Vincent, Le passe compose de indicatif - La Mme Vincent, Le passe compose avec etre - le salon, la cuisine, Le futur de l'indicatif, le futur proche recuit, Le verbe pronominal - La toillette de Vincent, Le passe compose d!un verbe pronominal, Le pluriel des noms, Le superlatif - L'amie a Paris
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Alphabet et phonetique - les articles
2 Les adjectifs: etre, avoir - le corps
3 Les demonstratifs - le jour, le mois, l'année
4 Les verbes en IR - les saisons
5 Les mesurel, l'age
6 Les trois groupes de indicatif - La famille Vincent
7 Le passe compose de indicatif - La Mme Vincent
8 Ara Sınav
9 Le passe compose avec etre - le salon, la cuisine
10 Le futur de l'indicatif, le futur proche recuit
11 Le verbe pronominal - La toillette de Vincent
12 Le passe compose d!un verbe pronominal
13 Le pluriel des noms
14 Le comperatif et imperatif
15 Le superlatif - L'amie a Paris
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cours De Lanque et De Civilisation Françaises pour les etudiants de tous pays, avurage couronné par L'academie Française
Grammaire Françaises Fono
Le Français Sans Frontiers par Christian BAYLAN
Le Français Scientifiques et Technique par J. MOSSELIN, A. DELSOL, R. DUCHANIGNE
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 8 8
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 6 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^