Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BKB201 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 3 3
Dersin Amacı
Öğrencilerin bilgisayar ortamında problem çözme becerilerini geliştirmek için programlama bilgisinin kazanılması gerekmektedir. Bu amaçla bu ders içerisinde temel programlama kavramları, algoritma, akış şeması mantığı, karar yapıları, Döngü kullanımı ve dizi yapılarının örneklerle uygulamaları yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ALİ BULDU
Öğrenme Çıktıları
1 Problemi test eder.
2 Dizi kavramını anlar ve uygular.
3 Karar ve döngü yapılarını kullanır
4 Değişken ve sabitleri belirler.
5 Akış şeması sembollerini tanır ve çizer.
6 Problemin algoritmasını hazırlar.
7 Problem analizlerini yapar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Programlamaya Giriş ve Genel Kavramlar
2 Akış Şeması ve Algoritma Kavramları
3 Akış Şeması Örnekleri ,Veri ve Nesne Türleri
4 Genel Giriş –Çıkış Fonksiyonları
5 Program Akış Kontrol Yapıları , Karar Yapıları
6 Program Akış Kontrol Yapıları ve örnek uygulamalar
7 Döngü Yapıları
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Döngü Yapıları ve örnek uygulamalar
11 İç içe döngüler ve örnek uygulamalar
12 Dizi kavramı
13 Dizilerde arama ve sıralama
14 Çok boyutlu diziler ve kullanım alanları
15 Dizilerle ilgili örnek uygulamalar
16 String işlemleri ve giriş çıkış fonksiyonları
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atilla Akdoğan, Adım Adım Pascal Uygulamaları, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1.Anlatım y. 2.Soru-Cevap yöntemi 3. Prolem Çözme y. 4.Gösterip Yaptırma Y. 5.Lab. Yön.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Toplam50
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Toplam50
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 70 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^