Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK201 Elektrik Makineleri I Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Klasik Doğru Akım Makinalarının tanıtmak, yapısını, çalışma tarzını anlatmak ve makinanın matematiksel modelini çıkarmak. Bu aşamadan sonra da sonra makina parametrelerini kullanarak makinanın verimini, gücünü, devir sayısını ve akımını ayarlayarak makinayı verimli bir şekilde kullanmayı öğretmektir. Öğrencilere değişik yapıda doru akım makinalarını öğreterek, makina hakkındaki bilgilerini genişletmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. NECİBE FÜSUN OYMAN SERTELLER
Öğrenme Çıktıları
1 Doğru akım motor ve generatör bilgilerine sahiptir, matematiksel olarak bütün problemleri çözer
2 Grup olarak çalışıp bilgileri paylaşabilmelidir
3 Güç, enerji ve verim bilgileri anlar ve yorumlar
4 Boş ve yüklü çalışma tanımlarını kavrar
5 Elektrik makinaları ile ilgili problemleri çözebilir
6 Elektrik makinaları yapısını ve çeşitlerini kavrar
7 Elektrik makinaları ile ilgili temel bilgileri öğrenir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Doğru gerilimin elde edilmesi,Kollektör vasıtasıyla doğru gerilim elde edilmesi, Doğru akım makinalarının yapılışı, doğru akım endüvi sargıları, Büklüklü sargı, dalgalı sargı hesap ve anlatımı, simetrik sargılar simetrik olmayan sargılar, elektromotor kuvvet (emk), kutup gerilimi ve döndürme momenti ifadelerinin çıkarılması, doğru akım makinalarında uyarma bobinlerinin beslenme şekilleri, serbest uyartımlı, şönt uyartımlı, seri uyartımlı ve kompund uyartımlı makinalar, endüvi reaksiyonu , komutasyon, doğru akım generatör karekteristlikleri, generatörlerin paralel bağlanması, doğru akım motoru motor ve motora yol verme işlemleri, doğru akım motorları karekteristlikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Doğru Akım Makinalarının Tanıtımı
2 Magnetik Alan, Magnetik Devreler ve elektrik devreleri
3 Doğru Akım Makinalarının Yapısı
4 Doğru Akım Makinalarının Yapısı
5 Problem Çözümü
6 Doğru Akım Generatörlerinin Çalışma Esasları
7 Doğru Akım Generatörlerinin Çalışma Esasları
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Doğru Akım Generatörlerinin Elektrik Devre Modelleri ve Karekteristlikleri
11 Problem Çözümü
12 Doğru Akım Motorlarının Elektrik Devre Modelleri ve Karekteristlikleri
13 Doğru Akım Motorlarının Elektrik Devre Modelleri ve Karekteristlikleri
14 Problem Çözümü
15 Doğru Akım Motorlarında Yük seçimi, Devir Yönünü Değiştirme ve Yolverme
16 Doğru Akım Generatörlerinin Paralel Çalışma Prensipleri
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğru Akım Makinları ve Sürücüleri, Doç. Dr. Güngör Bal, 2006
Electric machinery A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Stephen D. Dumas, 1992
Electric Machines G.R. Slemon, A. Straughen,1980
Elektrik Makinaları Prof. Dr.Turgut Boduroğlu, 1985.
Elektrik Makinaları(Doğru Akım), Prof. Dr. Faik Mergen, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1.Anlatım Yöntemi ; 2. Soru cevap yöntemi; 3. Problem çözme Yöntemi; 4.Gösterip Yaptırma Yöntemi.5. Labratuar Yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Toplam 7 70 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12222332112000000
ÖÇ 22222312122000000
ÖÇ 33222332232000000
ÖÇ 42111232232000000
ÖÇ 53232331232000000
ÖÇ 63333333233000000
ÖÇ 73331332331000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^