Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK207 Elektromanyetik Alanlar I Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Elektrostatik alanların elektrik eğitimi içinde genel kullanımını konunun teorisi ile birlikte anlatmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. MUSTAFA CANER AKÜNER
Öğrenme Çıktıları
1 Temel kondansatör yapılarını öğrenir.
2 Gausse kanunu öğrenir.
3 Elektrik Dipolü öğrenir ve hesaplar.
4 Temel elektrostatik kanunları öğrenir.
5 Elektrostatik alanları öğrenir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Skaler ve vektörel büyüklük , vektör işlemleri , üç boyutlu uzayda baz sistemi , gradyent , diverjans , koordinat işlemleri , elektromagnetizma , yük ve madde , Coulomb yasası , süperpozisyon ilkesi , elektrik alanı ve hesabı , dipol ve oluşturduğu elektrik alanı , Gauss yasası , elektrik akısı ve türleri bir nokta yükün elektrik alanı , elektriksel potansiyel, nokta yükün oluşturduğu potansiyel, potansiyeli kullanarak elektrik alanın hesabı , nokta yük konularını öğrenir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Vektör Analizi
2 Silindirik ve Küresel Koordinat Sistemleri
3 Problem çözümü
4 Diferansiyel Vektör Hesabı
5 Elektromagnetizmaya giriş
6 Coulomb Kanunu
7 Elektrik ve Manyetik Alanlar
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Dipolün Meydana Getirdiği Elektrik Alan
11 Gausse Kanunu
12 Problem çözümü
13 Elektrik Potansiyeli
14 Eş Potansiyel
15 Kondansatörler ve Kapasitans
16 Problem Çözümü
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gurdal, O., Electromanyetik Alan Teorisi, Ankara, 2006 Köksal,F.,Çelik,F.,Tapramaz,R., Elektromanyetizma, Samsun,1990 Gökhan Uzgören, Alinur Büyükaksoy ,Elektromagnetik Alan Teorisi Çözümlü Problemler, ISBN: 9756797428
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım yöntemi, soru cevap yöntemi, problem çözme yöntemi.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Quiz Hazırlığı 1 14 14
Toplam 7 84 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10110100000000000
ÖÇ 20100000000000000
ÖÇ 30100000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50210200000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000

^