Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK303 Devre Analizinin Temelleri Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Elektrik devrelerinin matematik modelini çıkartarak, durum denklemlerini elde etmek ve durum denklemlerini çözmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. NAZMİ EKREN
Öğrenme Çıktıları
1 Durum Denklemlerini Çözme
2 Elektrik Devrelerin durum Denklemlerini çıkarma
3 Elektrik devrelerini Graf Teorisine Uygulama
4 Elektrik Devrelerin Matematik modellerini çıkarma
5 Devre ve Matematik Modellerini Tanıma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Devre analizi ile ilgili temel kavramlar, sistem, fiziksel sistem, devreler teorisi, devreler teorisine ilişkin temel büyüklükler ve tanım bağıntıları, birim basamak fonksiyonu, darbe fonksiyonu, üstel fonksiyon, rampa fonksiyonu, periyodik fonksiyonlar, devreler teorisinin tanımlanmış büyüklükleri (ani güç,enerji,yük, akı), kaynaklarda eşdeğerlik, R, L, C seri ve paralel eşdeğerleri, devre çözüm yöntemleri (dolaysız yöntem, dolaylı yöntem)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Devre Analizi ile İlgili Temel Kavramlar
2 Devre Teorisindeki Temel Büyüklükler
3 Elektrik Devre Elemanları ( İki uçlu-İki Kapılı Devre Elemanları)
4 Elektrik Devre Elemanları ( Çok uçlu Devre Elemanları)
5 Devre Çözüm Yöntemleri
6 Devre Çözüm Yöntemleri
7 Graf Teorisi
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Graf Teorisi
11 Graf Teorisi ile Durum Denklemlerinin Çıkartılması
12 Durum Denklemlerinin Çıkartılması
13 Durum Denklemlerinin Çözüm Yöntemleri
14 Durum Denklemlerinin Çözümü
15 Durum Denklerinin Elektrik devrelerine Uygulanması
16 Örnek Problem Çözümü
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Associate Prof. .Dr. Abdullah FERİKOĞLU, Devre Analizi, Değişim Publishing, 2003
Prof.Dr. Vedat TAVŞANOĞLU, Devre Analizi Ders Notları, İTÜ, 2005
Prof.Dr. Yılmaz TOKAD, Devre Analizi, Birsen Publishing, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1.Anlatım Yöntemi 2. Soru Cevap Yöntemi, 3 Problem çözme Yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Toplam 5 42 70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10120330020000000
ÖÇ 20020220020000000
ÖÇ 30130330000000000
ÖÇ 40030330030000000
ÖÇ 50030330030000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^