Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK305 Kumanda Tekniği Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Elektrik motorlarının değişik şekillerde çalıştırılıp durdurulması, korunması, kontaktörlü ve paket şalterli kumanda devrelerinin isteğe uygun olarak tasarımının öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. MUSTAFA ONAT
Öğrenme Çıktıları
1 Frenleme gerilimi hesabı yapar.
2 Yıldız-Üçgen yol verme işlemini tanımlar, eleman seçimini gerçekleştirir.
3 Motorlar için yol verme işleminin önemini bilir, yol verme direnci hesabı yapar.
4 Özel problemler için kumanda ve güç devresi tasarımı yapar.
5 Temel kumanda ve güç devresi tasarımlarını gerçekleştirir.
6 Elektrik kumanda devre elemanlarını tanımlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kumanda devre elemanlarını,asenkron motor kumanda devre tasarımlarını ve çözüm yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Elektrik kumanda devre elemanları, Butonlar, Anahtarlar
2 Paket Şalterler, Konum-kontak diyagramı ve temel uygulama devreleri
3 Kontaktörler, Zaman röleleri, Temaslı-Temassız sınır anahtarları
4 Kumanda ve güç devresinin oluşturulma mantığı
5 Temel kumanda devreleri, Dönüş yönü değiştirme, Kesik-sürekli çalıştırma
6 İki devirli (Dahlender) asenkron motorun çalıştırılıp durdurulması
7 Otomatik garaj kapısı otomasyonu, Bariyer tip kapı otomasyonu
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Yol verme yöntemleri, Dirençle yol verme, Reaktansla yol verme, Yol verme direnci hesabı
11 Oto trafosu ile yol verme, Yıldız-Üçgen yol verme, Yıldız-Üçgen yol vermede akım, güç ve moment
12 Frenleme, Mekanik(balatalı) frenleme, Dinamik frenleme, DC motorların dinamik frenlenmesi
13 Asenkron motorların dinamik frenlenmesi, Frenleme gerilimi hesabı
14 Motor koruma elemanları, Aşırı akım röleleri
15 Termik röle ve devre şeması, örnek bir uygulama
16 Ternistörlü koruma rölesi, Faz sırası rölesi
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Electric Motor Control, Walter N.Alerich, Delmar Publishers 2.Elektrik Kumanda Devreleri ve Deneyleri, Lütfi Kaya, Birsen yayınevi 3.Elektrik Kumanda Devreleri, Ramazan Bayındır, İlhami Çolak, Seçgin Yayıncılık 4.Industrial Motor Control, Stephen L. Herman, Delmar Puplishers
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1.Anlatım y. 2.Soru-Cevap yöntemi 3. Prolem Çözme y. 4.Gösterip Yaptırma Y. 5.Lab. Yön.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 56 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10011000110000000
ÖÇ 22211000110000000
ÖÇ 32211000110000000
ÖÇ 42222000110000000
ÖÇ 52220000110000000
ÖÇ 62220000110000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^