Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK325 Enerji Dönüşümünün Temelleri Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Enerji Dönüşüm Temelleri dersinin fiziksel anlamı ve matematiksel denklemleriyle öğrencilere aktarılması.
Öğrenme Çıktıları
1 Çok uartımlı sistemleride gerekli bilgileri edindikten sonra çözer
2 Grup olarak çalışıp bilgileri paylaşabilmelidir
3 Elektromekanik enerji dönüşümünün günlük hayatta nasıl kullanıldığını anlar
4 Magnetik alan ve enerji dönüşüm denklemlerini kullanmak ve değişik örneklere adapte edebilmelidir
5 Magnetik alan içinde kuvvet ve moment ifadelerini kullanır
6 Magnetik alanlar ve elektrik devreleri proplemlerini çözer
7 Elektromekanik enerji dönüşümü ile ilgili temel bilgileri öğrenir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Elektromekanik Enerji Dönüşümü ile ilgili genel bilgiler,Magnetik ve Elektriki Devreler, fiziksel temeller,Magnetik alan içinde kuvvet ve moment ifadeleri
Enerji Eşitliği,Tek uyartımlı sistemlerde enerji ve kuvvet, Bir,iki ve üç hava aralıklı sistemlerde enerji eşitliklerinin çıkarılması, magnetik kuvvet ve Koenerjinin çıkarılması, Relüktans motor enerji denklemleri, Çoklu uyartım sistemlerinde enerji denklemlerinin çıkarılması ve uygulaması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Elektromekanik Enerji Dönüşümü ile ilgili genel bilgiler
2 Magnetik ve Elektriki Devreler, fiziksel temeller
3 Magnetik ve Elektriki Devreler, fiziksel temeller
4 Problem Çözümü
5 Magnetik alan içinde kuvvet ve moment ifadeleri
6 Enerji Eşitliği
7 Tek uyartımlı sistemlerde enerji ve kuvvet
8 Problem çözümü
9 Ders çalışma haftası
10 Ara sınav
11 Bir,iki ve üç hava aralıklı sistemlerde enerji eşitliklerinin çıkarılması, magnetik kuvvet ve Koenerjinin çıkarılması
12 Problem çözümü
13 Bir,iki ve üç hava aralıklı sistemlerde enerji eşitliklerinin çıkarılması, magnetik kuvvet ve Koenerjinin çıkarılması
14 Problem Çözümü, Relüktans motor enerji denklemleri
15 Çoklu uyartım sistemlerinde enerji denklemleri
16 Problem Çözümü
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Electric Machine and Electromechanics, Schaum's Outline,Seyid A Nasar,1998
Electric machinery A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Stephen D. Dumas, 1992
Electric Machines G.R. Slemon, A. Straughen,1980
Enerji Dönüşüm Temelleri Prof. Dr. Turgut Boduroğlu, 1985
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1.Anlatım Yöntemi ; 2. Soru cevap yöntemi; 3. Problem çözme Yöntemi; 4.Gösterip Yaptırma Yöntemi.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 56 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13321322132000000
ÖÇ 23321322132000000
ÖÇ 33321322132000000
ÖÇ 43321322332000000
ÖÇ 53321322132000000
ÖÇ 63321322132000000
ÖÇ 73321322132000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^