Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK402 Bitirme Projesi II Zorunlu 4 8 2
Dersin Amacı
Elektrik eğitimi konuda literatür araştırması yapmak, bu araştırmanın sonucunda konuyla ilgili bir bitirme ödevi hazırlamak ve bu ödevin sözlü sunumunu gerçekleştirebilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. BÜLENT ORAL
Öğrenme Çıktıları
1 Hazırlanan bu bitirme ödevinin sunumunu birtakım görsel yöntem ve tekniklerle gerçekleştirebilmek
2 Bulunan sonuçları yorumlamak
3 Ortaya çıkan problemleri çözebilmek
4 Seçilen konu ile ilgili özgün bir bitirme ödevi hazırlamak
5 Elektrik Eğtimine dair bir konuda literatür araştırması yapmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Konu seçimi, Proje konusu ile ilgili olarak literatür araştırması yapmak, Bu literatür araştırması sonucunda konuyla ilgili olarak elde edilen bilgilerin sınıflandırılması ve yorumlanması, Özgün bir bitirme ödevinin genel taslağının çıkarılması, Genel taslağa göre çalışmaların yürütülmesi, Bitirme ödevinin sunumunun hazırlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Konu seçimi
2 Proje konusu ile ilgili olarak literatür araştırması yapmak
3 Proje konusu ile ilgili olarak literatür araştırması yapmak
4 Proje konusu ile ilgili olarak literatür araştırması yapmak
5 Proje konusu ile ilgili olarak literatür araştırması yapmak
6 Bu literatür araştırması sonucunda konuyla ilgili olarak elde edilen bilgilerin sınıflandırılması ve yorumlanması
7 Bu literatür araştırması sonucunda konuyla ilgili olarak elde edilen bilgilerin sınıflandırılması ve yorumlanması
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Özgün bir bitirme ödevinin genel taslağının çıkarılması
11 Genel taslağa göre çalışmaların yürütülmesi
12 Genel taslağa göre çalışmaların yürütülmesi
13 Genel taslağa göre çalışmaların yürütülmesi
14 Genel taslağa göre çalışmaların yürütülmesi
15 Bitirme ödevinin sunumunun hazırlanması
16 Bitirme ödevinin sunumunun hazırlanması
17 Ders çalışma haftası
18 Final
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1) Anlatım yöntemi, 2) Soru-cevap yöntemi, 3) Problem çözümü yöntemi, 4) Gösterme-yaptırma yöntemi, 5) Laboratuvar yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Toplam 4 28 56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10200200200000000
ÖÇ 20011012000000000
ÖÇ 30200200200000000
ÖÇ 41020001000000000
ÖÇ 51001120000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^