Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK403 Elektrik Tesisleri I Zorunlu 4 7 4
Dersin Amacı
Elektrik enerjisi üretim merkezlerinin yapıları ve üretilen elektrik enerjisinin maliyeti konusunda gerekli bilgiyi kazanmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. BÜLENT ORAL
Öğrenme Çıktıları
1 Termik, Hidroelektrik ve Buhar santralleri hakkında bilgiye sahip olmak
2 Çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgiye sahip olmak
3 Elektrik enerji üretimi ve çeşitleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
4 Bir elektrik santralinin üretim maliyeti konularında bilgi sahibi olmak
5 Elektrik enerjisi tesislerinde kullanılan işletme araçlarının tanınması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Enerjinin Boyutları, Termodinamiğin Ana İlkeleri, Enerji Şekillerinin Eşdeğer, Enerji Ekonomisi ile İlgili Genel Bilgiler, Günlük Yük ve Tertiplenmiş Yıllık Yük Eğrisinin elde edilemesi ve Kayıp Derecesinin Bukunması, Elektrik Enerjisinin Santrala olan Maliyeti, Enerjinin Şebekeye Olan Maliyeti, Buhar Santralların Sınıflandırması, Termik Santrallar, Termik Ünitelerde Ekonomik Yüklenmenin Esasları, Hidrolik santrallar, Santralların Elektrik Tesisleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Elekterik Tesislerine Giriş. Ülke ve Dünya Elektrik Sektörü hakkında bilgilendirme
2 Enerji İhtiyaçları ve Enerjinin Boyutları.
3 Termodinamiğin Ana İlkeleri, Enerji Şekillerinin Eşdeğeri
4 Enerji Ekonomisi ile İlgili Genel Bilgiler
5 Günlük Yük ve Tertiplenmiş Yıllık Yük Eğrisinin elde edilemesi ve Kayıp Derecesinin Bukunması
6 Elektrik Enerjisinin Santrala olan Maliyeti
7 Maliyeti Bakımından Santralların Karşılaştırılması ve Paralel Çalışan Santrallar için Maliyet
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Enerjinin Şebekeye Olan Maliyeti
11 Buhar Santralların Sınıflandırması
12 Termik Santrallar
13 Termik Ünitelerde Ekonomik Yüklenmenin Esasları
14 Hidrolik santrallar
15 Hidrolik santrallar
16 Santralların Elektrik Tesisleri
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bayram, M., Elektrik Tesisleri Problem Çözümleri, İTÜ Matbası, 1991.
Güney, İ., Elektrik Tesisleri 1, M.Ü Yayını, 1995.
Kakilli, A., Oral, B., Sağlam, Ş., Elektrik Tesisleri Laboratuarı Deney Föyleri, 2002.
Yücel, B., Enerji Ekonomisi, FEBEL, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1) Anlatım yöntemi, 2) Soru-cevap yöntemi, 3) Problem çözümü yöntemi, 4) Gösterme-yaptırma yöntemi, 5) Laboratuvar yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 8 70 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12200013000000000
ÖÇ 21110012000000000
ÖÇ 31120023000000000
ÖÇ 41120012000000000
ÖÇ 50010023000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^