Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK411 Otomatik Kontrol I Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
Sistem kavramının oluşturulması, Otomatik Kontrol sistemlerini oluşturan bileşenlerin ve genel işleyişin ortaya konması, konu ile ilgili temel kavram ve tanımlamaların öğretilmesi, temel elektrik, sıvı seviye ve mekanik sistemlerin transfer fonksiyonlarının bulunması, sistemlerin geçici rejim cevabının incelenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HASAN ERDAL
Öğrenme Çıktıları
1
2
3 Zaman sabiti elemanı tipindeki sistemini tanımlayabilir, zaman düzlemi davranışını elde edebilir
4 Blok diyagramından işaret akış diyagramını elde edebilir ve indirgeyebilir
5 Temel seviyedeki elektriksel, sıvı depolama ve mekanik sistemlerin blok diyagramlarını çizebilir, transfer fonksiyonlarını bulabilir
6 s-t dönüşüm tablosunu kullanabilir
7 Kutup ve sıfırların s düzlemindeki yerleşimini gösterebilir
8 Kontrol sistemleri ile ilgili sistem bileşenlerini ve temel kavramları tanımlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş, temel kavramlar, açık çevrim-kapalı çevrim kontrol, örnek sistemler
2 Kapalı çevrim kontrol sisteminin bileşenleri, tarihçe, uçan toplu regülatör
3 Matematiksel temel, laplace dönüşümü, temel giriş fonksiyonları, s-t dönüşüm tablosu
4 Kutuplar, Sıfırlar, s düzleminde gösterilişleri, ilk değer ve son değer teoremleri
5 Blok diyagramları, temel blok diyagramı işlemleri
6 Elektriksel Sistem elemanlarının transfer fonksiyonu ve blok diyagramları,
7 DC motorun blok diyagramı ve transfer fonksiyonu
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Opamplarla oluşturulmuş sistemlerin transfer fonksiyonları
11 İşaret akış diyagramları, Mason kazanç formülü
12 Blok diyagramı-işaret akış diyagramı dönüşümü
13 Sıvı depolama sistemlerinin blok diyagramı ve transfer fonksiyonu,
14 Mekanik sistemlerin blok diyagramı ve transfer fonksiyonu
15 R-C seri devresi, Zaman sabiti kavramı
16 Zaman sabiti elemanı tipindeki sistemin geçici rejim davranışı
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Modern Control Engineering, K.Ogata, Prentice Hall
Otomatik Kontrol I-II, Prof.Dr.Kemal Sarıoğlu, Birsen Yayınevil
Otomatik Kontrol Sistemleri, Prof. Dr.Atilla Bir, Literatür Yayıncılık
Otomatik Kontrol, Prof.Dr.İbrahim Yüksel, Birsen Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1.Anlatım y. 2.Soru-Cevap yöntemi 3. Proplem Çözme y. 4.Gösterip Yaptırma Y. 5.Lab. Yön.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar140
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 8 5 40
Uygulama/Pratik 7 5 35
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam 16 11 76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11210000100000000
ÖÇ 21201010000000000
ÖÇ 31120220000000000
ÖÇ 42310210100000000
ÖÇ 51220120200000000
ÖÇ 61311330100000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^