Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK412 Otomatik Kontrol II Zorunlu 4 8 3
Dersin Amacı
İkinci mertebeden sistemlerinin geçici ve sürekli rejim cevaplarının analizi, kalıcı hal hatalarının bulunması, zaman düzlemi kriterlerinin belirlenmesi, doğrusal kontrol sistemlerinde kararlılık analizinin yapılması, analog denetim organları ve algoritmalarının oluşturulması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HASAN ERDAL
Öğrenme Çıktıları
1
2 Analog kontrolör katsayılarının tespitini bilir
3 Analog denetim organlarını tanımlar, transfer fonksiyonlarını elde edbilir
4 Routh kriterini kullanarak kararlılık analizi yapabilir
5 Kalıcı hal hatalarını tanımlayabilir, tip numarasını ve tip numarasına göre oluşacak kalıcı hal hatasını tespit edebilir
6 Geçici ve sürekli rejim analizini yapabilir
7 İkinci mertebeden sistemi tanımlayabilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İkinci mertebeden sistem, R-L-C seri devresi
2 Sönüm oranına göre 2. mertebeden sistemin geçici ve sürekli rejim cevabı
3 İkinci mertebeden sistemin zaman düzlemi kriterleri
4 Doğrusal kontrol sistemlerinde kararlılık, Routh-Hurwitz kararlılık kriteri
5 Routh-Hurwitz kararlılık kriterinde özel haller
6 Sürekli hal hataları, Açık çevrim transfer fonksiyonu, Konum, Hız ve İvme hatası
7 Bozucu giriş nedeni ile oluşan kalıcı hal hatası
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Analog denetim organları, ON-OFF denetim organı ve transfer eğrisi
11 ON-OFF denetim organının opamplarla oluşturulması
12 P tipi denetim organı ve transfer eğrisi, P tipi denetim organının opamplarla oluşturulması
13 I tipi denetim organı ve transfer fonksiyonu, I tipi denetim organının opamplarla oluşturulması
14 D tipi denetim organı ve transfer fonksiyonu, D tipi denetim organının opamplarla oluşturulması
15 PID tipi denetim organı ve transfer fonksiyonu, PID tipi denetim organının opamplarla oluşturulması
16 PID katsayılarının Ziegler-Nichols Yöntemi ile bulunması
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Modern Control Engineering, K.Ogata, Prentice Hall
Otomatik Kontrol I-II, Prof.Dr.Kemal Sarıoğlu, Birsen Yayınevil
Otomatik Kontrol Sistemleri, Prof. Dr.Atilla Bir, Literatür Yayıncılık
Otomatik Kontrol, Prof.Dr.İbrahim Yüksel, Birsen Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1.Anlatım y. 2.Soru-Cevap yöntemi 3. Prolem Çözme y. 4.Gösterip Yaptırma Y. 5.Lab. Yön.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Quiz215
Ödev Sunma210
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 56 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12300030100000000
ÖÇ 22300020100000000
ÖÇ 30200031100000000
ÖÇ 41100030100000000
ÖÇ 50200031200000000
ÖÇ 60200002100000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^