Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ELK421 Endüstriyel Ölçme ve Ayar Tekniği Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
Endüstriyel ölçme konusunda gerekli teorik bilgilerin ve becerilerin kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. FUAT BÜYÜKTÜMTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1 Opto elektronik tekniği ve modülasyon tekniklerini öğrenir
2 Strain gage'ler ve bunların köprü uygulaması ve sanayideki kullanım alanlarını öğrenir
3 Termokulp kanunları,termokulp tipleri ve bunların endüstrideki uygulama yöntemlerini öğrenir
4 Algılayıcı ve dönüştürücü kavramlarını öğrenerek algılayıcı çeşitlerini ve uygulama alanlarını öğrenir
5 Bir sanayi tesisindeki gerekli bilgileri toplayıp bir araya getiren sensör ve transdüserler hakkında bilgi sahibi olur
6 Ölçmedeki herhangi bir konunun sanayideki kullanım alanlarını ve uygulanış biçimlerini öğrenir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Tanımlar ve Terimler, Aralık ve Açıklık, Doğrusal ve Doğrusal olmayan Cihazlar, Dinamik Etkiler, Birinci Dereceden Sistemler, İkinci Dereceden Sistemler
Sıcaklık Sensörleri, Genleşme Termometreleri, Dirençli Termometreler, Termokupllar, Termoelektrik Etki, Termokupl Kanunları, Termokupl Tipleri,
Termokupllar, Soğuk Kavşaklar ve Termokupl Sıcaklık Göstergeleri, Doğrusal Değişkenli Diferansiyel Transformatör, Değişken Endüktanslı ve Kapasitanslı Transdüser, Strain Gage’ler, Gerilme ve Strain, Folyolu Göstergeler, Yarıiletkenli Strain Gage’ler, Wheatstone Köprülü Strain Gage, Sıcaklık Dengelemesi, Çok Göstergeli Köprü Devreleri, Basınç Transdüserleri, Çeşitli Algılama Elemanları, Elektriksel Deplasman Sensörleri, Piezoelektriksel Elemanlar, Kuvvet Dengeleyici Sistemler, Elektriksel Sistemler, Pnomatik Sistemler, Optoelektronik Tekniği, Sensörler, Fotodirençler, Fotodiyotlar, Fototransistörler
Modülasyon Teknikleri, Telemetri, uzunluk ölçümü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Derse Giriş ve Ders İçeriği Hakkında Genel Bilgilendirme
2 Tanımlar ve Terimler, Aralık ve Açıklık, Doğrusal ve Doğrusal olmayan Cihazlar
3 Dinamik Etkiler, Birinci Dereceden Sistemler, İkinci Dereceden Sistemler
4 Sıcaklık Sensörleri, Genleşme Termometreleri, Dirençli Termometreler
5 Termokupllar, Termoelektrik Etki, Termokupl Kanunları, Termokupl Tipleri,
6 Termokupllar, Soğuk Kavşaklar ve Termokupl Sıcaklık Göstergeleri
7 Doğrusal Değişkenli Diferansiyel Transformatör, Değişken Endüktanslı ve Kapasitanslı Transdüser
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Strain Gage'ler, Gerilme ve Strain, Folyolu Göstergeler, Yarıiletkenli Strain Gage'ler
11 Wheatstone Köprülü Strain Gage, Sıcaklık Dengelemesi, Çok Göstergeli Köprü Devreleri
12 Basınç Transdüserleri, Çeşitli Algılama Elemanları, Elektriksel Deplasman Sensörleri,
13 Piezoelektriksel Elemanlar, Kuvvet Dengeleyici Sistemler, Elektriksel Sistemler, Pnomatik Sistemler
14 Optoelektronik Tekniği, Sensörler, Fotodirençler, Fotodiyotlar, Fototransistörler
15 Modülasyon Teknikleri, Telemetri, uzunluk ölçümü
16 Modülasyon Teknikleri, Telemetri, uzunluk ölçümü
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Parr.E.A.,Industrial control hand book,Vol 1,Transdusers,Evren Ofset A.Ş.,Ankara.1994
Pastacı,H.,Electric-Electronic Measuraments,Yıldız Technical University,1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1- anlatma yöntemi 2-soru-cevap yöntemi 3-problem çözme yöntemi 4- gösterip yaptırma yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 56 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10001000000000000
ÖÇ 20001011000000000
ÖÇ 30001013000000000
ÖÇ 40000023000000000
ÖÇ 50001002000000000
ÖÇ 60002000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^