Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IST333 İstatistik ve Olasılık Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
İstatistik ve olasılıkla ilgili temel kavramlar ve kuralların öğretilmesi, tüm bireyler için gerekli hesaplama becerilerinin kazanılması
Öğrenme Çıktıları
1 Sunulan verilere regresyon analizi uygular ve sonucu analiz eder
2 Örnekleme ve tahmin teorisini tanımlar
3 İstatiksel dağılım çeşitlerini uygular
4 Çeşitli olasılık teoremlerini gösterir
5 Temel olasılık ve istatistik kavramlarını tanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Temel Olasılık, Açıklayıcı istatistik, Aritmetik ortalama, medyan ve mod kavramı, Varyans ve standart sapma, Rastgele değişkenler, Binom ve Poisson dağılımı, Normal dağılım, Örnekleme teorisi, Tahmin teorisi, Hipotez testi ve önemi, Eğri uydurma, Regrasyon ve korelasyon, Ki-Kare Dağılımı t ve f dağılımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Temel Olasılık
2 Açıklayıcı istatistik
3 Aritmetik ortalama, medyan ve mod kavramı
4 Varyans ve standart sapma
5 Rastgele değişkenler
6 Binom ve Poisson dağılımı
7 Normal dağılım
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Örnekleme teorisi
11 Tahmin teorisi
12 Hipotez testi ve önemi
13 Eğri uydurma
14 Regrasyon ve korelasyon
15 Ki-Kare Dağılımı
16 t ve f dağılımı
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fikri Akdeniz, Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitapevi, 2004 M., R., Spiegel, J., Schiller, R., A., Srinivasan, Probability and Statistics, Sachaum's Outlines, 2000. Ömer Faruk Gözükızıl, Olasılık Problemleri, Sakarya Kitapevi, 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1.Anlatım y. 2.Soru-Cevap yöntemi 3. Prolem Çözme y. 4.Gösterip Yaptırma Y. 5.Lab. Yön.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Toplam50
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Toplam50
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 56 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11300010000000000
ÖÇ 21300020000000000
ÖÇ 31300030100000000
ÖÇ 41300020100000000
ÖÇ 51300030200000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^