Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FZK131 Fizik I Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Statik, kinematik, dinamik, dairesel hareket gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MUSTAFA ATMACA
Öğrenme Çıktıları
1 Fizik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
2 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek
3 Fizik alanındaki kavramları tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek
4 Fizik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek
5 Fizik alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ölçme ve Vektörler
Statik ve Denge
Kinematik
Dinamik
Düzgün Dairesel Hareket.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ölçme ve Vektörler
2 Ölçme ve Vektörler
3 Ölçme ve Vektörler
4 Kinematik-1 ( Bir Boyutta Hareket)
5 Kinematik-1 ( Bir Boyutta Hareket)
6 Kinematik-1 ( Bir Boyutta Hareket)
7 Kinematik-2 ( İki Boyutta Hareket)
8 Kinematik-2 ( İki Boyutta Hareket)
9 Ara Sınav
10 Ara Sınav
11 Kinematik-2 ( İki Boyutta Hareket)
12 Dinamik
13 Dinamik
14 Dinamik
15 Dinamik
16 Dinamik
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
18 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Halliday D., Resnick R.,Fiziğin Temelleri Mekanik Problem Çözümleri 1.1, Arkadaş Yay Hazr : Cengiz Yalçın, Erdoğan Apaydın Temizyürek K., Genel Fizik, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, 2005
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlanma 1 30 30
Toplam 5 74 102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12332233233000000
ÖÇ 22223332332000000
ÖÇ 32332332233000000
ÖÇ 43233223333000000
ÖÇ 52322333233000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^