Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAK105 Teknik Resim Zorunlu 1 1 3
Dersin Amacı
Teknik resim hakkında genel bi,lgi vermek. (geometrik çizimler, İzdüşüm,görünüşler, perspektif, kesit )
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. REŞİT ERÇETİN
Öğrenme Çıktıları
1 Perspektif çizimini öğrenmek ve uygulamalar yapar.
2 İzdüşüm kavramını anlamak ve uygulamalar yapar.
3 Geometrik çizimlerin çizim metotlarını öğrenmek ve uygulama yapar.
4 Teknik resimde yazı,çizgi ve rakamların standartlara uygun yapısını öğrenmek, uygulama yapar.
5 Teknik Resim takım, gereç ve resim kağıtlarının özelliklerini anlar.
6 Teknik resim kavramını ve endüstrideki yerini anlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Teknik Resmin Tanımı, Teknik Resmin Endüstrideki Yeri ve Önemi, Standart Düzeyinde Teknik Resim, Resim Takımları ve Gereçleri, Ölçekler, Yazı ve Rakamlar, Çizgi, Geometrik Çizimler, İz Düşümler, Görünüşler, Perspektifler,Kesit alma , Ölçülendirme,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Teknik resimin önemi, teknik resim aletleri ve kağıtları
2 Ölçekler, standartları, yazı ve çizgi çalışmaları
3 Geometrik çizimler
4 Geometrik Çizimler
5 Teğet ve yaylar içeren tek görünüşlü parça çizimleri
6 ISO E ve ISO A metoduna göre görünüşleri elde edilmesi
7 Ders çalışma haftası
8 Ara sınav
9 Görünüş çıkarma
10 Görünüş tamamlama
11 Görünüş çıkarma ve tamamlama, yardımcı ve özel görünüşler
12 Kesit görünüşler (Tam kesit, yarım kesit)
13 Ölçülendirme
14 Yüzey işleme işaretleri
15 Toleranslar
16 Perspektif çizimler
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Giesecke, E., Mitchel, A., Technical Drawing, Macmillan Publishing, 1980. 2. Şen Z., ., Özçilingir N., Boynak, F., Erçetin, R., Teknik ve Meslek Resim A4 Uygulamaları, Ege Reklam Basım Sanatları Tesisleri , 2007. 3. Şen,Z., Özçilingir N., Teknik Resim Temel Bilgiler, Ege Reklam Basım Sanatları Tesisleri,2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
1 Anlatım Yöntemi , 2 Soru cevap Yöntemi, 3 Problem Çözme Yöntemi, 4 Gösterip yaptırma yöntemi , 5 Laboratuar yöntemi,
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 70 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10020200011000000
ÖÇ 20000000022000000
ÖÇ 30000000022000000
ÖÇ 40000000011000000
ÖÇ 50000000022000000
ÖÇ 60000010012000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^