Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAT141 Matematik I Zorunlu 1 1 4
Öğrenme Çıktıları
1 Matris ve determinantı öğrenme
2 Trigonometri ile ilgili bilgi edinme
3 Diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme becerisine sahip olabilme.
4 Analitik düşünebilme ve değerlendirme özelliğine sahip olabilme.
5 Temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Lineer Cebir, Vektörler, Analitik Geometri , Trigonometri, Karmaşık Sayılar, Logaritmik ve Üstel Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Formüller, Tanımlar, Kurallar ve Teoremler
2 Kümeler ve Sayılar
3 Kompleks sayılar
4 Kompleks sayılar
5 Özdeşlikler, Denklemler ve Eşitsizlikler
6 Özdeşlikler, Denklemler ve Eşitsizlikler
7 Fonksiyonlar
8 Fonksiyonlar
9 Trigonometri
10 Trigonometri
11 Trigonometrik Fonksiyonlar
12 Matris ve Determinantlar
13 Matris ve Determinantlar
14 Matris ve Determinantlar
15
16
17
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Balcı, A. (1997). Analiz I, Ertem Basın Yayın Dağıtım.
Çoker,D. & O. Özer & K. Taş (1994) Genel Matematik. Ankara: Adım Yayıncılık.
Genel Matematik - Ahmet Dernek
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav120
Quiz210
Ödev Sunma10
Toplam30
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Toplam50
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Quiz Hazırlığı 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Toplam 8 70 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13322221123000000
ÖÇ 23321321123000000
ÖÇ 33321321123000000
ÖÇ 43321321123000000
ÖÇ 53321321123000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^