Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YON141 Yönetim Bilimine Giriş Zorunlu 1 1 7
Dersin Amacı
Öğrencilerin, yönetim tanım, kavram, teknik ve teorilerini öğrenerek vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir derstir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ZAHİT SERARSLAN
Öğrenme Çıktıları
1 Karar alma becerisi kazanır
2 İş gördürmede rol oynayacak faktörleri bilir ve uygular.
3 Yönetici özelliklerini bilir ve bu özellikleri içselleştirmek gerektiğine inanır
4 Organizasyon teorilerini bilir ve bir spor örgütünün bu bağlamda değerlendirmesini yapar.
5 Yönetim süreçleri konusunda bilgi sahibi olur
6 Yönetim ile ilgili kavramları Bilir ve kullanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin Tanımı ve temel kavramları./Grup çalışmasının yararları, sakıncaları, etkin nitelikleri.
2 Yönetim sürecinin özellikleri./Yönetim fonksiyonlarına genel bakış
3 Planlama kavramı ve nitelikleri /Aşamaları, türleri, yararları, sakıncaları ve iyi bir planın nitelikleri.
4 Organizasyon kavramı, formal ve informal organizasyonlar/.Organizasyon yapıları,şemaları.
5 Organizasyon teori ve yaklaşımlarına genel bakış./Klasik organizasyon yaklaşımları
6 Neo-Klasik Yaklaşım./Modern yönetim yakalaşımlarından Sistem Yaklaşımı.
7 Modern yönetim yaklaşımlarından Durumsallık Yaklaşımı./Toplam kalite yönetimi
8 Ara Sınav Hazırlık
9 Ara Sınav
10 Emir-komutan (yürütmenin) anlamı ve önemi/İşgördürmede rol oynayan faktörler
11 Yönetici özellikleri/Yönetimde sözsüz iletişim
12 Japon ve Amerikan ve Türkiye’ yönetimlerinin karşılaştırılması
13 Etkin bir emir komuta sistemi kurabilmenin başlıca koşulları.
14 Koordinasyon tanımı, anlamı, önemi.İyi bir koordinasyon sağlanın şartları.
15 Kontrol (denetim) tanımı, anlamı ve önemi, kontrol sürecinin aşamaları
16 Karar verme tanımı, anlamı, önemi vekarar sürecinin özellikleri
17 Bitirme Sınavı Hazırlık
18 Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kemal Tosun, İşletme yönetimi, Altıncı Baskı, Savaş Yayınları,İstanbul,1992
Kemal Tosun, Yöneticilere Uygulamalı Öğütler, Yönetim, İşletme İktisadı Enstitüsü,
M.Zahit Serarslan. Abdurrahman Kepoğlu, Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Morpa, 2005.
M.Zahit Serarslan.Japon Başarısının Sırlarından Biri: Yönetim Felsefesi, Zaman, 22 Mayıs 1988, s.2.
Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Dokuzuncu baskı, Beta, İstanbul, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma, tartışma ve örnek olay
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ara Sınav Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlanma 1 30 30
Quiz Hazırlığı 1 30 30
Ev Ödevi 1 24 24
Toplam 8 128 170
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000001000000
ÖÇ 20230000000000000
ÖÇ 30002000000000000
ÖÇ 40030000000000000
ÖÇ 50300000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^