Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDZA122 Almanca II Zorunlu 1 2 2
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, temel Almanca bilgisiyle hedef kitleyi donatmak ve bunun sonucunda Almancayı normal hızda konuşulduğunda anlayabilmelerini sağlamak ve duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde Almanca olarak aktarabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okutman GÜLİZAR SEMRA ÖZKURT
Öğrenme Çıktıları
1 Bir konuyu Almanca tartışır.
2 Almanca metinlerden sonuç çıkarır.
3 Mesleki Almanca bilgisini yabancı dilin doğru kullanımıyla sentezler.
4 Anlatım gücünü geliştirmek için öğrendiği kelimeleri çeşitlendirir.
5 Literatürü Almanca kaynaklardan araştırır.
6 Almanca bir metni analiz eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kennenlernen,Begrüssung,Vorstellung,das Alphabet,Präsens:Konjugation,sein ,Personalpronomen, Imperativ mit Sie,Aussagesatz,Fragesatz,Imperativ-Satz,Woher?Wo?Wohin?,Zahlen bis 100, Menschen und Dinge beschreiben,Nomen:unbestimmter,bestimmter Artikel;Singular/Plural, Menschen und Dinge beschreiben,Nomen:unbestimmter,bestimmter Artikel;Singular/Plural, Negation:nicht,kein,sein+Adjektiv,Zahlen ab 100, Wie hoch? Wie alt? Wie viele?, Uhrzeit(offiziell),Wochentage,ein Brief,Modalverben:möcht-,Satzklammer:trennbare Verben, haben und brauchen,Modalverben:können,müssen,Satzklammer:Modalverben,Pronomen:man Berufe,Aktivitäten in der Stadt,Akkusativ,Wechselpräpositionen:auf,in+Akkusativ,Possessivartikel
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Perfekt:trennbare Verben,untrennbare Verben,Verben auf -ieren,Wetter-und Reiseberichte
2 Zimmerreservierung,Personenbeschreibungen,Dativ, Possessivartikel,mit+Dativ
3 Unterrichtsprojekte planen, an,auf,in+Akkusativ oder Dativ,Orientierung in der Stadt,welch-
4 Kleidung einkaufen,Farben,Grössen,Modalverben:wollen,dürfen.Satzklammer:Modalverben
5 Übungen- Wiederholung
6 argumentieren und vergleichen,Stadt-und Landleben,Verkehrsmittel,Komparativ und Superlativ
7 Nationalitäten und Sprachen,Zeitungsnachrichten, aus,bei,von,zu +Dativ,Personalpronomen:Dativ
8 Midterm Exam
9 Präteritum:Modalverben können,müssen,wollen,dürfen.Satzklammer:Modalverben
10 Nebensätze: dass,weil ,über Häuser und Wohnungen sprechen,Wohnungsanzeigen
11 Dativ-Objekt,Verben mit Dativ/mit Dat.und Akk.,eine Umfrage im Kurs,Anzeigen lesen und schreiben
12 Imperativ mit du,ihr,Modalverben:sollen,Wochenendaktivitäten,Bild-beschreibungen
13 Übungen- Wiederholung
14 Ortsangaben. an,auf,in,hinter,neben,über,unter,vor,zwischen+Akkusativ oder Dativ
15 Nebensätze: wenn,Zeitangaben, Datum und Jahreszeiten,
16 Study week
17 Final Exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Deutsche Sprachlehre für Ausländer Schulz-Griesbach Passwort Deutsch - der Schlüssel zur deutschen Sprache.Kurs- und Übungsbuch 1
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 8 8
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 6 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^