Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SSA108 Spor Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
spor anatomisi ve fizyolojisi temelini kavramak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. NİYAZİ GÜVEN ERDİL
Öğrenme Çıktıları
1 Çocuklar ve sporcularda sinir kas koordinasyonundaki anatomik yapıyı ve gelişim evrelerinde yapılacak egzersizlerde fizyolojik prensipleri belirler.
2 Performans testlerini spor dallarına ayrıştırarak inceler.
3 Sistemler arasındaki ilişkiyi inceler ve antrenman programlarına yansıtır.
4 Antrenman programları hazırlanırken hangi anatomik yapılara ve fizyolojik değerlere dikkat edileceğini belirtir.
5 Spor Fizyolojisini ve Spor Anatomisini farklı yönlerden inceleyerek, sportif aktivitelerde kullanım alanlarını açıklar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kalp dolaşım sistemi
Solunum sistemi
Kas iskelet sistemi
Enerji sistemleri
Endokrin sistemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Anatominin ve fijyolojinin kapsamı, içeriği ve sporda kullanım alanları.
2 Hareket ve iskelet sisteminin anatomisi ve fizyolojisi
3 Kasların anatomisi ve fizyolojik fonksiyonları
4 Eklemler ve bağların anatomisi ve fizyolojik fonksiyonları
5 Üst üyelerin anatomisi ve hareketlerinin analizi
6 Alt üyeler anatomisi ve hareketlerinin analizi
7 Enerji metabolizması
8 Ara sınav hazırlığı
9 Ara sınav
10 Kas yapısı ve kasılma şekilleri
11 Sinir kas sistemi ve fonksiyonları
12 Dolaşım sistemi
13 Solunum sistemi
14 Sporda beslenme ve sportif performans
15 Sporda hormon sistemi
16 Uygulamalı spor fizyolojisi
17 final hazırlığı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
6. Donald A Neummann ; "Kinesiology of the Musculoskeletal System foundation For physical Rehabilitation " Mosby,(2002) 7.Baley P,. " Kinesiology the Science of movement " , John Wiley & Sons, (1981) 8. Heyward V.H,. " Applied body " Vivian h., ( 2004 ) 9. Ahonen J.,Lahtinen T., " Sportmedizin und Trainingslehre " Verlaggeselschaft GmbH lenzhalde 3 , Stuttgart,1994. Weineck,J.;Sportbiologie,6.Auflage,Spitta Verlag GmbH,Balingen,1998
Muratlı S., Toraman F., Çetin E., '' Sportif Hareketlerin Biyomekanik Temelleri '' Bağırgan Yayınevi,(2000). Akgün,N ; Egzersiz ve Spor Fizyolojisi,E.Ü. Basımevi,Bornova,İzmir,1994
Öztürk L.,Aktan Z.,Varol T., '' İşlevsel Anatomi '' , Saray Kitabevi, (1997). Astrand,P.O.;Rodahl,Kaare.; Textbook of Work Physiology,McGraw-Hill Book Company,New York,1977
Weineck J., '' Sporda Fonksiyonel Anatomi '' , Çeviri:Semra Elmacı, Bağırgan Yayınevi (1998). Deetjen,P.;Speckman,E.J. ;Physiology;Urban&Fischer,München,1999
Wirhed R., '' Sportanatomie und Bewegungslehre '' of the third German language edition, Schattauer GmbH,Stuttgart, (2001). Tiryaki,Sönmez,G.;Egzersiz ve Spor Fizyolojisi,Ata ofset matbaacılık,Bolu,2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunum Beyin fırtınası
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Quiz Hazırlığı 1 10 10
Ev Ödevi 1 20 20
Alan Çalışması 1 20 20
Toplam 9 104 146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10002210000000000
ÖÇ 20000000020000000
ÖÇ 30000200010000000
ÖÇ 42000200000000000
ÖÇ 50020000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^