Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BES204 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Öğrencilerimize iş yaşamında karşılaşacakları sorunların çözümünde araştırmadan yararlanma yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ZAHİT SERARSLAN
Öğrenme Çıktıları
1
2 Bir bilimsel çalışmayı baştan sona nasıl yürüteceğini bilir ve uygular
3 Analitik düşünme yeteneği kazanır
4 Sorun çözmede araştırmadan nasıl yararlanacağını bilir ve uygular
5 Araştırma ile ilgili kavramları bilir ve tanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin Tanımı ve temel kavramları.
2 İkincil kaynak araştırmalarına ilişkin bilgile
3 Araştırma raporlarında uyulması gereken şekil şartları
4 Kaynakların toplanması (İkincil kaynak araştırması süreci)
5 iDipnotlar
6 Birincil kaynak araştırma süreci
7 Araştırma değişkenleri, Araştırma modelleri
8 Ara sınav hazırlık
9 Ara sınav
10 Geçersizlik kaynakları/ Hipotezler:
11 Tanımlayıcı istatistik analizler
12 Dağılma ölçüleri/Hipotez testleri
13 Ki-kare, Korelasyon
14 Örnekleme/ Bilgi ve verlerin i toplanması
15 Bilgi ve veri toplama yöntem ve araçları / Ölçekler
16 Araştırma sonuçlarının tespit edilmesi, yorumlanması ve öneriler geliştirilmesi
17 Bitirme sınavı hazırlık
18 Bitirme sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doç.Dr.Reha ALPAR, Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayınları, Ankara 2001.
Prof .Dr.Halil SEYİTOĞLU, Bilimsel Araştırma ve Yazma el kitabı, Olgac Matbaası, Ankara 1979.
Yrd.Doç.Dr.M.Zahit SERARSLAN, Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (Ders Notları), 2. Baskı, İstanbul 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin öğretim yöntemi: Anlatma Yöntemi, Bireysel Çalışma Yöntemi, Beyin Fırtınası Yöntemi. Tartışma Yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 1 8 8
Proje 1 10 10
Seminer 1 6 6
Toplam 10 72 114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13020010000000000
ÖÇ 22100000000000000
ÖÇ 31000000000000000
ÖÇ 42000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000

^