Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HAR401 Artistik Cimnastik Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Artistik Cimnastiğin temelini oluşturan hareketlerin öğretimi ve uygulanması ile ilgili becerilerin kazanılması.
Öğrenme Çıktıları
1
2
3 antrenman kavramını ve terminolojisi bilir.
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Artistik Cimnastik branşının ve aletlerinin özelliklerinin tanıtılması ile derse giriş
2 Artistik Cimnastikte emniyet ve yardım, İyi bir Antrenörün özellikleri
3 Branşa özgü Isınma, Artistik cimnastiğe hazırlayıcı elmanlar.
4 Uluslar arası yarışma değerlendirmeleri ve örnek seriler
5 Sıçramalar ve takla ve takla çeşitleri.
6 Atlama Masası : atlayış ve sıçrayışlar. Denge : yürüyüşler ve sıçramalar
7 Yer; amut basamaklamaları
8 ara sınav hazırlığı
9 ara sınav
10 Denge: Çıkış ve bitiriş çalışmaları Paralel ve asimetrik paralel: Salınımlar
11 Yer; Çember basamaklamaları
12 Trampolin aletinde sıçrama ve burgu çalışmaları
13 Yerde denge çalışmaları ve örnek seriler
14 Yerde esneklik çalışmaları ve örnek seriler
15 Üniversiteler arası Cimnastik yarışma kuralları ve örnek seriler
16 Sınav serilerinin tekrarı
17 final sınavı hazırlığı
18 final sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
" Artistik Cimnastik, Kamil Özer. T.C. Başbakanlık GSGM Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1989
Artistik Cimnastik, Sami Mengütay. Marmara Üniversitesi yayınları , 1992
Parelel ve Barfikste Temel Eğitiim Çalışmaları,Salih Suveren.T.C.Başbakanlık GSGM Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1992
www.fıg.com
www.turkcimfed.org
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 8 8
Alan Çalışması 1 28 28
Toplam 9 98 126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11001000000000000
ÖÇ 20100000000000000
ÖÇ 30010000000000000
ÖÇ 40001000000000000
ÖÇ 50000200000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^