Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HAR417 Taekwondo-Poomse Zorunlu 4 7 5
Öğrenme Çıktıları
1 Yaışma ve öğrenme ile ilgili ölçme ve değerlendirme becerisi kazanır.
2 Poomse ile ilgili uygulama ve kompozisyonları öğretebilir
3 Poomse ile ilgili hareketleri öğretebilir
4 Poomse ile ilgili hareketleri bilir ve uygular
5 Poomse ile ilgili kavramları Bilir ve kullanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Gösteri temel teknikleri.
2 Gösteri temel teknikleri.
3 Gösteri temel teknikleri.
4 Poomse tegug iljung
5 Poomse tegug i jung
6 Poomse tegug sam jung
7 Poomse tegug sa jung
8 Ara sınav hazırlık
9 Ara sınav
10 Poomse tegug o jung
11 Poomse tegug yuk jung
12 Poomse tegug çil jung
13 Poomse tegug pal jung
14 Poomse tegug sam jung
15 Gösteri teknikleri.
16 Gösteri teknikleri.
17 Final sınav hazırlığı
18 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
G.Z.Yalçınkaya, Taekwondo
RAMAZANOĞLU F., Taekwondo Teorisi, Özal Matbaası, İstanbul 2000
WTF Hakem ve müsabaka Yönetmeliği
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav120
Toplam20
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 18 18
Final Sınavına Hazırlanma 1 18 18
Ev Ödevi 1 12 12
Proje 1 8 8
Araştırma Sunumu 1 8 8
Alan Çalışması 1 8 8
Toplam 10 100 128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20100003000000000
ÖÇ 31000200000000000
ÖÇ 40010000000000000
ÖÇ 50000000030000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000

^