Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HUK344 Spor Hukuku Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Geleceğin spor yöneticisi adaylarına Spor Hukuku'nu mesleklerinde kullanacakları düzeyde öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ÜMİT ORHAN
Öğrenme Çıktıları
1 Spor uyuşmazlıklarında kendi başına haklarını savunabilme yeteneği kazanır.
2 Spor Sözleşmeleri konusunda bilgi sahibi olur.
3 Spor Yargısı konusunda bilgi sahibi olur.
4 Spor Federasyonlarının yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olur.
5 Spor Hukuku ile ilgili temel kavramları bilir ve kullanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Spor hukuku temel kavramlar
Sporun idari yapılanması
Spor yargısı
Sportif sözleşmeler
Doping
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Spor Hukukunun temel kavramları
2 Anayasa ve Spor
3 Ceza Hukuku ve Spor
4 Disiplin Hukuku ve Spor
5 GSGM Yapısı ve Yargı Organları
6 Spor Güvenliği ve Hukuksal Tedbirler
7 Hukuksal Açıdan Doping
8 Arasınav Hazırlık
9 Arasınav
10 Sporcu Sözleşmeleri
11 Sporcu Sözleşmeleri
12 Sporda Tazminat Davaları
13 TFF Disiplin Kurulları ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
14 TFF Tahkim Kurulu
15 Uluslararası Spor Yargı Organları
16 Uluslararası Spor Yargı Organları
17 Bitirme Sınavı Hazırlık
18 Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Spor Hukuku Dersleri, Kadir Has Üniversitesi SHAUM, İstanbul, 2008
Spor Hukuku Tezleri, Kadir Has Üniversitesi SHAUM, İstanbul, 2008
Spor Hukuku, Şeref Ertaş, Hasan Petek, Yetkin Yayınları, İstanbul, 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma ve Örnek Olay
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav0100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 7 62 90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000001000000
ÖÇ 20000000010000000
ÖÇ 30000000020000000
ÖÇ 40000000003000000
ÖÇ 50000000010000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^