Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SYT201 Rekreasyon Liderliği ve Programlaması Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Bu dersin amacı programlama ve programlamarla ilgili kavramları tanımlamak, sosyal planlama sürecine ve aşamalarına açıklık getirmek ve öğrencileri liderlik hakında yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MÜSLİM BAKIR
Öğrenme Çıktıları
1 Programı çeşitli boyutları yönünden değerlendirebilir
2 Program planlama sürecini kavrayarak meslek hayatında uygulayabilir
3 Rekreasyon programı ve programlaması kavramlarını anlar
4 Tanıdığı yöneticilerin liderlik tarzlarını sağlıklı değerlendirebilir
5 Liderlik tarzlarını anlar ve ortama göre uygulamaya çalışır
6 Liderlik teorilerini ve teorilerin mantığını anlar
7 Liderlik kavramını kavrar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Serbest Zaman(Leisure) Sistemi
2 Pragramlama Kavramı
3 Liderlerin İş Ünvanları
4 Rekreasyon Liderliğinin Fonksiyonları
5 Rekreasyon Profesyonellerinin Ortak Olan Yönleri
6 Temel Liderlik Çalışması: Lewin, Lippitt ve White'ın Liderlik Çalışması
7 Ohio State ve Michigan Üniversitelerinin Liderlik çalışmaları
8 Ara Sınav Hazırlık
9 Ara Sınav
10 1970-1980 Dönemi: Liderlik Çalışmalarında Etkinlik
11 İşlemci/Dönüşümcü Liderlik
12 Program Planlama Süreci
13 İhtiyaçların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
14 Program Alanları
15 Program Formatları
16 Programın Değerlendirilmesi ve Kalitenin Sağlanması
17 Bitirme Sınavı Hazırlık
18 Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Leadership in Recreation. Ruth V. Rusell. Times Mirror/Mosby College Publishing. Toronto 1986.
Leisure Programming. Christoper R. Edginton, Susan D.Hudson, Rodney B. Dieser, Susan R. Edginton. McGraw-Hill Boston 2004.
Recreation & Leisure in Modern Society. Richard Kraus. Jones and Barlett Publishers. Boston 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma Yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Quiz115
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Quiz Hazırlığı 1 15 15
Toplam 7 87 101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 22000000000000000
ÖÇ 30000000002000000
ÖÇ 40003200000000000
ÖÇ 50002000000000000
ÖÇ 60000100000000000
ÖÇ 70200000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^