Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SYT206 Spor Kuruluşlarında Karşılaştırmalı İdari Yapılar Zorunlu 2 4 3
Dersin Amacı
Türkiye'de ve dünyada bazı ülkelerin spor kurum ve kuruluşlarının yapısal analizi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. MÜFİDE ÇOTUK
Öğrenme Çıktıları
1 Uluslararası düzeyde farklı idari yapıları açıklar.
2 Uluslararası düzeyde sportif idari yapıları tanır.
3 Mevcut sportif idari yapıları açıklar.
4 Türkiye Cumhuriyeti öncesi ve sonrasında günümüze kadar yapılmış spora dair kanunları bilir.
5 Türkiye’nin sporda idari yapısının tarihini sürecini bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
2 Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi ve İdari Yapısı
3 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün İdari Yapısı
4 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 3289 Sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
5 Federasyonların İdari Yapısı
6 İl ve İlçe Spor Müdürlükleri
7 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi İdari Yapısı
8 Ara sınava hazırlık
9 Ara sınav
10 Türkiye Futbol Federasyonu İdari Yapısı - Spor Toto ve Loto Teşkilatları
11 Uluslar arası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yapısı ve İşleyişi
12 FIFA-UEFA-Uluslar arası Spor Federasyonları Yapısı ve İşleyişi
13 Avrupa Birliği (EU) Spor Yapılanması
14 Örnek Ülke Spor Teşkilat Yapısı
15 Örnek Ülke Spor Teşkilat Yapısı
16 Örnek Ülke Spor Teşkilat Yapısı
17 Yarıyıl sonu sınava hazırlık
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A.N.İnal, Beden Eğitimi ve Spor Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım
GSGM'nün 3289 Sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
K.Fişek, Türkiye'de ve Dünyada Spor Yönetimi, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2002.
R.Sümer, Sporda Demokrasi I, Şafak Matbaası, Ankara, 1990.
Tokarski ve ark., Two Players One Goal?, Meyer&Meyer Sport, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav080
Ödev Sunma020
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Quiz Hazırlığı 1 6 6
Ev Ödevi 1 9 9
Alan Çalışması 1 6 6
Toplam 7 53 67
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11003230322000000
ÖÇ 21003230322000000
ÖÇ 31212123111000000
ÖÇ 41323230212000000
ÖÇ 51212120111000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^