Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SYT301 Spor Teknolojisi ve Ergonomisi Zorunlu 3 5 7
Dersin Amacı
Spor Tesislerinin çeşitlerini,tesis yapımındaki ve dizaynındaki malzeme ve teknolojik özelliklerini,tesis verimliliğini insan,spor ve ergonomik açıdan incelenmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ALİ DEMİR
Öğrenme Çıktıları
1 Tesislerde ergonominin önemini bilir ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur
2 Ergonominin ne olduğunu bilir ve uygular
3 Spor malzemelerin nasıl ve nerde kullanıldığını bilir
4 Spor ve tesis ilişkileri ile tesislerin dizaynları hakkında bilgi sahibi olunur
5 Spor tesisleri ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olunur
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Spor Tesislerinin sınıflandırılması
Spor Tesislerinin özellikleri
Genel malzeme bilgisi
Spor Mühendisliği
Ergonomi
Ergonomi Spor İlişkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Spora Giriş
2 Spor Tesislerinin sınıflandırılması
3 Spor Tesislerinin özellikleri
4 Spor ve Tesis İlişkileri
5 Spor Tesislerinin Dizayn Bilgileri
6 Genel Malzeme Bilgisi
7 Spor Malzemeleri ve Ekipmanları
8 Ara Sınav
9 Spor Mühendisliği
10 Teknoloji Bilgisi
11 Spor ve Teknoloji İlişkileri
12 Ergonomiye Giriş
13 İnsan Vücut Yapısı
14 Ergonomi İnsan İlişkileri
15 Ergonomi Spor İlişkisi
16 Ders Çalışma Haftası
17 final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erkan Necmettin,Ergonomi,MPM Yayınları
Meral Kepken,Yıldız Uni. Mimarlık Fakültesi Türkiye'de Spor Tesislerinde Güncel Planlama ve Sorunları,sempozyum notları
Serih Hanoglu,Kapalı Spor Salonları ve Mimari Biçimlenişe Etkisi,Yıldız Üni. Sempozyum notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Quiz Hazırlığı 1 8 8
Ev Ödevi 1 12 12
Proje 1 12 12
Araştırma Sunumu 1 12 12
Seminer 1 14 14
Alan Çalışması 1 14 14
Toplam 14 140 182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000203020000000
ÖÇ 20000202000000000
ÖÇ 30000200000000000
ÖÇ 40020002020000000
ÖÇ 50001203000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^