Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SYT302 Spor İktisadı ve Politikası Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Amacımız, bu bilim dalında ilerleme olanağını sağlayarak, spor iktisadının temelini oluşturan kavram, amaç ve teknik bilgileri vermek, spor ekonomisini ve spor ekonomisi politikalarını öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. SERAP AY
Öğrenme Çıktıları
1 Spor iktisadı ve politikalarındaki kavramları ve sorunları dikkate alarak sorgulama ve tahmin yapabilir.
2 Yasa ve kanunları spor ekonomisindeki uygulamalı ortamlara uygulayabilir.
3 Yeni gelişme ve politikaları ‘’Spor Ekonomisi’’kapsamında değerlendirebilir.
4 Spor ekonomisi kapsamına giren olguları ve gelişmeleri iktisat bilimi perspektifinde değerlendirebilir.
5 Sporun ekonomi içindeki yerini belirleyebilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
GENEL İKTİSAT TANIMI VE KAPSAMI EKONOMİNİN GENEL KURALLARI VE SPOR İLE İLİŞKİSİ EKONOMİK MAKRO HEDEFLER POLİTİKA VE EKONOMİ POLİTİKASI İKTİSAT POLİTİKASININ GENEL AMAÇLARI SPOR-EKONOMİ POLİTİKASINI BELİRLEYEN KURUMLAR POLİTİKA OLARAK SPOR FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYİCİ YÖNETİM ORGANLARI SPOR EKONOMİSİNİN MALİ TEMELLERİ TÜRK SPORUNUN PROBLEMLERİ TÜRK EKONOMİ POLİTİKASINDA SPORUN YERİ VE ÖNEMİ CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ VE SONRASI DURUM GÜNÜMÜZDE SPOR EKONOMİSİ POLİTİKALARI DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALAR DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALAR
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 GENEL İKTİSAT TANIMI VE KAPSAMI
2 EKONOMİNİN GENEL KURALLARI VE SPOR İLE İLİŞKİSİ
3 EKONOMİK MAKRO HEDEFLER
4 POLİTİKA VE EKONOMİ POLİTİKASI
5 İKTİSAT POLİTİKASININ GENEL AMAÇLARI
6 SPOR-EKONOMİ POLİTİKASINI BELİRLEYEN KURUMLAR
7 POLİTİKA OLARAK SPOR FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYİCİ YÖNETİM ORGANLARI
8 ARA SINAV
9 SPOR EKONOMİSİNİN MALİ TEMELLERİ
10 TÜRK SPORUNUN PROBLEMLERİ
11 TÜRK EKONOMİ POLİTİKASINDA SPORUN YERİ VE ÖNEMİ
12 CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ VE SONRASI DURUM
13 GÜNÜMÜZDE SPOR EKONOMİSİ POLİTİKALARI
14 DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALAR
15 DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMALAR
16 BİTİRME SINAVI HAZIRLIK
17 BİTİRME SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Manisalı, E.,İktisada Giriş,Gür-Ay Matbaası,İstanbul. Peter Burnham, .Political Economy,OxfordUniversity Press, 2003, p.415. Uslu, K.,Sporda İktisat Politikaları Ders Notları,İstanbul,2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma yöntemi- Tartışma yöntemi- Soru –Yanıt, Sunumlar
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Proje 1 5 5
Araştırma Sunumu 1 5 5
Toplam 8 82 96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10010200010000000
ÖÇ 20000300000000000
ÖÇ 30020000000000000
ÖÇ 40000000100000000
ÖÇ 50000003002000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^