Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SYT306 Spor Pazarlaması Zorunlu 3 6 5
Dersin Amacı
Öğrencileri, genel pazarlama, spor pazarlaması ve boyutları konusunda bilgilendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ZAHİT SERARSLAN
Öğrenme Çıktıları
1
2 Pazarlama sorularını analiz etme becerisi edinir
3 Spor örgütlerinin pazarlama eylemlerini planlama ve uygulama becerileri edinir
4 Pazarlamanın spor yönetimi ve finansmanı üzerindeki etkilerini fark eder/açıklar
5 Pazarlama ve spor pazarlaması ile ilgili kavramları bilir ve kullanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin tanımı, amacı ve içeriği / Pazarlama anlayışında gelişmeler
2 Modern pazarlama anlayışının unsurları
3 Örgüt büyüme stratejileri /Rekabetçi pazarlama stratejileri
4 Pazarlama Bilgi Sistemi/Pazarlama Araştırması ve Aşamaları
5 Tüketici Davranışları
6 Mal (Hizmet) kararları
7 Fiyat kararları/Dağıtım kararları /Tutundurma kararları
8 Ara sınav hazırlık
9 Ara sınav
10 Spor Pazarlamasının Boyutları /Sosyal Pazarlama Açısından Spor Pazarlaması
11 Spor hizmetlerinin özellikleri
12 Kamu ve özel sektör hizmetlerinin karşılaştırılması:
13 Seyir sporları pazarlaması/ Sporcu pazarlaması, Spor yoluyla pazarlama
14 Spor talebine etki eden faktörler
15 Yaygın spor programları pazarlamasında pazarlama bileşenlerinin optimumu bileşiminin tayini
16 Yaygın spor programları için pazarlama planı
17 Bitirme sınavı hazırlık
18 Bitirme sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahnet Hamdi İslamoğlu, Pazarlama Yönetimi, Beta, İstanbul 1999.
Cemal Yükselen, Pazarlama İlkeler Yönetim, Ankara 2001.
Irving Rein,Philip Kotler, Ben Shields, İşte Taraftar İşte Marketing, MediaCat, İstanbul 2007
M.Zahit Serarslan, Spor Pazarlaması: Sporun Topluma Yaygınlaştırılmasında Pazarlama Tekniklerinden Yararlanma, İstanbul 1990
Metin Argan, Hakan Katırcı, Spor Pazarlaması, Nobel , Ankara 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin öğretim yöntemi: Anlatma Yöntemi, Bireysel Çalışma Yöntemi, Beyin Fırtınası Yöntemi. Tartışma Yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Proje 1 10 10
Seminer 1 10 10
Toplam 10 82 124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10030200000000000
ÖÇ 20020000000000000
ÖÇ 30100000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000

^