Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SYT312 Spor Kuruluşlarında Bütçe ve Muhasebe Zorunlu 3 6 3
Dersin Amacı
Bu ders, yöneticilikte bilinmesi gereken bütçe ile ilgili temel kavramları ve bütçe sürecini tanımlar. Çeşitli spor kurum ve kuruluşları ile spor kulüplerindeki muhasebe ve bütçe uygulamalarını tanıtır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. SERAP AY
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6 Ülkemizde spor kurumlarındaki bütçe uygulamaları ile uluslar arası verileri karşılaştırabilir.
7 Devlet bütçesi rakamlarını analiz edebilir.
8 Spor işletmelerinde mali tabloları yorumlayabilir.
9 Türk bütçe sistemi ve bütçe politikalarını kavrayabilir.
10 Yönetim bilgi sistemi içinde muhasebe sistemini kavrayabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bütçe Kavramı Türkiye’de Bütçe Bütçe Yasası ve Uygulaması Bütçenin Görüşülüp, Onanması Bütçenin Uygulanması Bütçe Denetimi Federasyonların Bütçesi ve Harcama Kalemleri Federasyonların Bütçesi ve Harcama Kalemleri Konulara ait Uygulamalar,Örnekler "Üniversite Sporları Federasyonu Bütçesi ve Muhasebe Kalemleri TMOK Gelir ve Giderleri, Bütçe Uygulamaları Spor Kulüplerindeki Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları Şirketleşmiş ve/veya Profesyonel Kulüplerden Örnekler Yurt Dışındaki Bütçe ve Muhasebe Teknikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bütçe Kavramı
2 Türkiye’de Bütçe
3 Bütçe Yasası ve Uygulaması
4 Bütçenin Görüşülüp, Onanması
5 Bütçenin Uygulanması
6 Bütçe Denetimi
7 Federasyonların Bütçesi ve Harcama Kalemleri
8 Ara sınav
9 Federasyonların Bütçesi ve Harcama Kalemleri
10 Konulara ait Uygulamalar,Örnekler
11 Üniversite Sporları Federasyonu Bütçesi ve Muhasebe Kalemleri
12 TMOK Gelir ve Giderleri, Bütçe Uygulamaları
13 Spor Kulüplerindeki Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları
14 Şirketleşmiş ve/veya Profesyonel Kulüplerden Örnekler
15 Yurt Dışındaki Bütçe ve Muhasebe Teknikleri
16 Bitirme sınavı hazırlık
17 Bitirme sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Activity reports of GS, BJK, FB Budgets of federations Feyzioğlu,B. N., Budget, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1984.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma, Tartışma ve Soru-Cevap
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Proje 1 5 5
Toplam 7 72 86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10020000010000000
ÖÇ 20000100002000000
ÖÇ 30000000001000000
ÖÇ 40000200001000000
ÖÇ 50000200001000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^