Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SYT412 Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi II Zorunlu 4 8 6
Dersin Amacı
Spor Medyasına Eleştirel Bakış Açısı Kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ZAHİT SERARSLAN
Öğrenme Çıktıları
1 Sporun Spor Medyasına Etkisi Konusunda Bilgilenir.
2 Spor Medyasının Spora Etkisi Konusunda Bilgilenir.
3 Spor Medyasında Cinsiyetciliği Öğrenir.
4 Spor Medyasının Kullandığı Dili İrdeler.
5 Spor Medyasına Eleştirel Gözle Bakmayı Öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Spor Medyasında Cinsiyetçilik
2 Spor Medyası ve Şiddet
3 Spor Medyasının Spora Etkisi
4 Sporun Spor Medyasına Etkileri
5 Türkiye'de Spor Yönetimi
6 Türkiye'de Spor Gazeteciliği
7 Spor Medyası ve Dil
8 Ara Sınav Hazırllık
9 Ara Sınav
10 Televizyon Sporunun Özellikleri
11 Yazılı basında Spor Haberciliği
12 İnternette Spor Haberciliği
13 Türk Spor Basınının Tarihsel Gelişimi
14 Türk Spor Gazetecilerinin Mesleklerine Bakış Açıları
15 Spor Basını ve Kadın Spor Yazarları
16 Dünya'da Spor Gazeteciliği
17 Bitirme sınavı hazırlık
18 Bitirme sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sports Magazines
Sports management and case studies,M.Zahit Serarslan
Sports News on the Internet
Sports Pages of Various Newspapers.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 12 12
Proje 1 6 6
Araştırma Sunumu 1 12 12
Alan Çalışması 1 6 6
Toplam 12 106 148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11320000000000000
ÖÇ 20002000000000000
ÖÇ 30000000020000000
ÖÇ 42000000000000000
ÖÇ 50000100000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^