Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BSB245 Bilim Felsefesi Zorunlu 2 3 3
Dersin Amacı
Bu ders bilim felsefesinin klasik konularına bir giriş yapmayı amaçlamaktadır: bilimsel açıklamanın doğası, bilimin gelişimi, doğa bilimlerine ve sosyal bilimlere genel bir bakış, mantıksal empirisizm, eleştirel rasyonalizm, araştırma programları, epistemolojik anarşizm ve feminizm gibi yaklaşımların analizi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. METİN TÜKENMEZ
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrencilerin bilimsel dünya görüşünü özümsemesini sağlamak
2 Öğrencilerin olgulara saygılı akılcı yaklaşımı benimsemelerini sağlamak
3 Bilim felsefesi aracılığıyla öğrencilere özgür düşünme yöntemini öğretmek
4 Bilim felsefesinin amacına uygun olarak analitik düşünme yöntemini geliştirmek
5 Bilimin anlamını ve bilimsel düşünmenin niteliğini öğretmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilim nedir?; Bilim ve sahte-bilim.
2 Rönesans, Reform ve Aydınlanma
3 Endüstri devrimi
4 Doğa bilimlerine ve sosyal bilimlere genel bir bakış
5 Bilgi teorileri: empirisizm, rasyonalizm ve konstrüktivizm
6 Bilimsel düşünme; tümevarım ve tümdengelim
7 Viyana Çevresi: mantıksal empirisizm
8 Ara Sınav Hazırlık
9 Ara Sınav
10 K. Popper: eleştirel akılcılık
11 T. Kuhn: Bilimsel Devrimler, normal bilim ve paradigmalar
12 I. Lakatos: Bilimsel Araştırma Programları
13 P. Feyerabend: Anarşist bilim
14 M. Foucault: Bilginin arkeolojisi
15 Feminist yaklaşımlar: cinsiyetçi bilim eleştirisi
16 Bilimde Etik
17 Bitirme Sınavı Hazırlık
18 Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DEMİR, Ö. (1997) Bilim Felsefesi, Ankara: Vadi Yay.
FEYERABEND, P. (1991) Özgür Bir Toplumda Bilim (Çev. A.Kardam), İstanbul: Ayrıntı Yay
KUHN, T. (1995) Bilimsel Devrimlerin Yapısı (Çev. N.Kuyaş), İstanbul: Alan Yay
WALLERSTEIN, I., vd. (1996) Sosyal Bilimleri Açın, (Çev. Ş.Tekeli), İstanbul: Metis Yay.
WESTFALL, R.S., (1995) Modern Bilimin Oluşumu (Çev. İ.H.Duru), Ankara: TÜBİTAK Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma, tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Ev Ödevi 1 15 15
Araştırma Sunumu 1 4 4
Toplam 6 59 73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000020000000000
ÖÇ 20100220000000000
ÖÇ 30100020020000000
ÖÇ 40000230000000000
ÖÇ 50000020000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^