Lisans - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Spor Yöneticiliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IK345 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı insan kaynakalrı yönetimi süreci içinde yer alan işlevler hakkında bilgiler vermek ve bu alanda ortaya çıkmış olan gelişmeleri tartışmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MÜSLİM BAKIR
Öğrenme Çıktıları
1 Sporda gönüllülerin önemi yönetiminin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
2 İşgücü sağlık hizmetlerinin boyutlarını takdir eder
3 Performans değerlendirmenin amacını anlar ve önemini takdir eder
4 Sporda insan kaynaklarının boyutlarını kavrar
5 İKY’nin fonksiyonlarını bilir ve uygulayabilir
6 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi anlayışları arasındaki farkı anlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Yapısı
2 Spor ve Rekreasyonda İnsan Kaynakları Yönetimi
3 Gönüllüler ve Gönüllülük
4 Profesyoller ve Profesyonellik
5 İnsan Kaynağı Olarak Müşteriler
6 İnsan kaynakları Planlaması
7 İş Analizi ve Dizaynı
8 Ara Sınav Hazırllık
9 Ara Sınav
10 İş'e Çağırma ve Seçme
11 İnsan Kaynaklarını Yöneltme
12 Kadrolama ve Kariyer İle İlgili Hususlar
13 Performans Değerlendirme
14 Yetiştirme ve geliştirme
15 Ödül Sistemi
16 İş Tatmini ve İş'e Bağlılık
17 Bitirme Sınavı Hazırlık
18 Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Human Resource Management in Sport and Recreation. Packianathan Chealladurai. Human Kinetics 1999.
Managing Human resources in recreation, Parks, and Leisure services. David F. Culkin & Sandra L. Kirsch. Collier Macmillan Publishers London
Undersatnding Sport Organizastions. Trevor Slack. Human Kinetics . Champaign 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma Yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 6 62 76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10100000000000000
ÖÇ 20020000000000000
ÖÇ 30100000000000000
ÖÇ 40120000000000000
ÖÇ 50000010000000000
ÖÇ 60002000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^