Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY111 Genel Kimya I Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Dersin amacı atomik yapı, stokiometri, termodinamik, gazlar, yükseltgenme-indirgenme ve kimyasal bağları içeren genel kimyanın kanunlarını, prensiplerini, teorilerini ve onların uygulamalarını vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ŞAZİYE ABDURRAHMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Redoks reaksiyonunu tanıyıp, denkleştirip yazabilir.(PÇ3)
2 Birim çevrimlerini yapıp, kütle yüzde bileşiminden bileşiğin basit formülünü hesaplayabilir.(PÇ1)
3 Basit bileşiklerin Lewis yapılarını çizip, onların molekül geometrilerine karar verebilir.(PÇ3)
4 Her çeşit reaksiyon ortamında stokiometrik hesaplamalar yapıp, reaksiyon ürünlerinin teorik ve yüzde verimlerini hesaplayabilir.(PÇ3)
5 Verilen kimyasal bileşikleri adlandırıp, formüllerini yazabilir.(PÇ1)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Madde ve özellikleri; atom, molekül, iyon; kimyasal bileşikler;kimyasal reaksiyonlar;gazlar; termodinamik; atomun yapısı; peryodik tablo; kimyasal bağlar; sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Madde, özellikleri ve ölçümler
2 Atom, molekül ve iyon
3 Kimyasal bileşikler
4 Kimyasal reaksiyonlar
5 Sulu çözeltilerdeki reaksiyonlar
6 Gazlar
7 Termodinamik
8 Ara sınavı
9 Atomun Yapısı
10 Periyodik tablo
11 Atomik özellikler
12 Kimyasal bağlar (Lewis teorisi, kovalent bağ, rezonans)
13 Kimyasal bağlar (VBT,VSEPR,bağ enerjsi)
14 Kimyasal bağlar (Hibridleşme, molekül orbital teorisi)
15 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler
16 Sınava Hazırlık
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Peter Atkins, Loretta Jones; Temel Kimya 1-2
R.H.Petrucci; General Chemistry
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Karatahta notları ve soru anlatımı ile desteklenmiş konu anlatımı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav163
Quiz125
Ödev Sunma112
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Quiz Hazırlığı 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Toplam 11 98 154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 20030000000000000
ÖÇ 30030000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 50030000000000000

^