Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY112 Genel Kimya II Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
Dersin amacı çekirdek kimyası, periyodik tablo, elektrokimya, asit-bazlar, denge, kinetik ve çözeltilerin özellikleri hakkında bilgi verilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ŞAZİYE ABDURRAHMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Basit koordinasyon bileşiklerini adlandırabilirler (PÇ1)
2 Denge sabitini kullanarak bir reaksiyonun yönünü ve denge konsantrasyonlarını hesaplayabilir.(PÇ1)
3 d-blok elementlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki eğilimleri, bunların metal kompleklerinin renlerinin kristal alan yarılmasına nasıl bağlı olduğunu açıklayabilirler.(PÇ1)
4 Her çeşit asit-baz çözeltisinin pH hesabını yapabilirler. (PÇ3)
5 Bir kimyasal reaksiyon için reaksiyon hızını hesaplayabilirler.(PÇ3)
6 Çözeltilerin konsatrayon hesaplarını yapabilirler. (PÇ3)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Çözeltilerin özellikleri; kimyasal kinetik; kimyasal denge; asitler-bazlar; suluı çözeltiler; elektrokimya; elementler kimyası; geçiş metalleri; koordinasyon kimyası; çekirdek kimyası
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Çözeltilerin özellikleri
2 Çözeltilerin özellikleri
3 Kimyasal kinetik
4 Kimyasal denge
5 Kimyasal denge
6 Asitler-bazlar
7 Asitler-bazlar
8 Arasınav
9 Sulu çözeltiler
10 Sulu çözeltiler
11 Elektrokimya
12 Elementler kimyası
13 Geçiş metalleri
14 Koordinasyon kimyası
15 Çekirdek kimyası
16 Sınava hazırlık
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Peter Atkins, Loretta Jones; Temel Kimya 1-2
R.H.Petrucci; General Chemistry
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Karatahta notları ve soru anlatımı ile desteklenmiş konu anlatımı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav163
Quiz125
Ödev Sunma112
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Quiz Hazırlığı 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Toplam 11 98 154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10030000000000000
ÖÇ 20030000000000000
ÖÇ 30030000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 53000000000000000
ÖÇ 63000000000000000

^